Tietyössä työntekijän kannalta suurin vaaratekijä on tietyömaan ohi liian kovaa ajavat ajoneuvot. Rakennusalaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennustyömaalla on käytettävä varoitusvaatetusta.

EN ISO 20471:2013 Erittäin näkyvä vaatetus

Varoitusvaatetus on tarkoitettu työhön, jossa tarvitaan työntekijän näkyvyyttä. Vaate on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on erittäin tärkeää näkyä hyvin. Valjaat eivät kuulu standardin soveltamisalueeseen. Standardi määrittelee materiaalien väri- ja heijastavuus-, pinta-alaa koskevat minimivaatimukset kolmelle eri näkyvyysluokalle sekä vaatimukset materiaalien sijoittelusta vaatetukseen.

Vaatetuksen valinta

Näkyvyyden osoittava suojausluokka, vaatteen malli ja materiaali on valittava riskinkartoituksen ja käyttötarkoituksen perusteella. Kartoita työhön parhaiten soveltuva vaatteen malli ja materiaali. Mallivaihtoehtoja ovat liivi, takki ja housut tai kokohaalari. Materiaalivaihtoehtoja ovat kudottu kangas, neule, sateenpitävä- tai palosuojattu materiaali. Fluoresoivan taustamateriaalin ja yhdistetyn materiaalin sallitut värit ovat keltainen, oranssi ja punainen.

Merkintä EN ISO 20471:2013

Tyyppihyväksytyn tuotteen tunnistaa seuraavasta merkinnästä: tuotteen nimi, tavaramerkki tai muu tapa tunnistaa valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, tuotteen tunniste esimerkiksi kauppanimi tai tuotenumero, kokomerkintä standardin EN ISO 13688 mukaisesti, standardin EN ISO 20471:2013 numero ja vuosi, standardin piktogrammi ja suojausluokka.

Varoitusvaatetusta koskeva standardi EN 471 on korvattu uudella standardilla EN ISO 20471, 30.9.2013 alkaen. Myynnissä ja käytössä voi olla sekä standardin EN 471 mukaisia, että uuden standardin EN ISO 20471 mukaisia varoitusvaatteita.

Tiesitkö?

  • Heijastimen toimivuuden voit testata pimeässä taskulampulla.
  • Varoitusvaatetusta ei kannata säilyttää suorassa auringonvalossa ajoneuvon istuimella, sillä sen näkyvä fluoresoiva materiaali voi haalistua.
  • Jos varoitusvaatetusta käyttävän työntekijän työskentelyalueella on optisesti toimivia laitteita, on varmistettava ettei heijastin häiritse niiden toimintaa.
  • Pidä vaate puhtaana, pese tai vaihda vaate riittävän usein, sillä lika heikentää vaatteen näkyvyyttä. Vaate on tärkeää vaihtaa uuteen, jos materiaalin väri tai heijastin on selvästi haalistunut tai vaate ei enää puhdistu pesussa. Väriä voit verrata esimerkiksi uuden vaatteen väriin. Vaihda vaate uuteen tai vaihda heijastin, jos se on selvästi kulunut tai muutoin vaurioitunut. Jos peset vaatteen itse, pese vaate pesuohjeen mukaisesti aina saman väristen vaatteiden kanssa.
  • Jos vaatteeseen kiinnitetään merkkejä tai logoja, kysy vaatteen valmistajalta tai toimittajalta niiden sallittua pinta-alaa.