On tärkeää käyttää suojaustasoltaan oikeanlaisia ja CE-merkittyjä suojaimia. Suojaimet pitää pukea ja riisua käyttöohjeen mukaisesti.

Kemikaalinsuojapuvut ovat kaasu-, neste-, roiske-, tai pölytiiviitä. Tiiveys- ja suojaustaso valitaan käyttötarkoituksen ja tarvittavan suojauksen mukaan. Kemikaalinsuojavaatetus voi olla myös erillinen asuste kuten takki, essu, hihan- tai jalansuojus.

Valinta

On tärkeää valita suojaimet riskinarvioinnin perusteella, selvitä aluksi:

  • tarvittava suojaustaso
  • käytettävien kemikaalien laatu ja vahvuus
  • työn fyysinen kuormittuminen
  • tuotteen läpäisevyystiedot käyttöohjeesta.

Haitallisimpien kemikaalien osalta on erittäin tärkeää selvittää suojainten oikea suojausteho. Kemikaalit voivat imeytyä myös suojavaatemateriaalin läpi!

Käyttö

  • tutustu ja noudata valmistajan antamia käyttöohjeita
  • pue suojaimet puhtaassa tai saastumattomassa paikassa puhtaan alus- tai työvaatekerran päälle
  • tauota työ kuormituksen mukaan
  • vaihda vaatteet likaamatta itseäsi kemikaalille altistuneilla vaatteilla
  • harjoittele riisumista ja pukemista etukäteen, sillä likaisten suojainten riisuminen voi altistaa ihon tai hengitystiet ja saastuttaa riisumispaikan.

Huolto ja säilytys

Säilytä suojaimet valolta suojattuna normaalissa ja puhtaassa sisätilassa.

Merkintä

Kemikaalinsuojavaatetus on merkitty “kemikaali” – kuvatunnuksella. Tyyppiluokitus ilmoittaa pukujen tiiviyden: tyypin 1 puku on tiivein ja tyyppien 3,4 ja 6 puvut voivat olla kokohaalareita tai asusteita<merkintä PB tarkoittaa, että vaatetus on asuste ja ne suojaavat vain jotakin osaa vartalosta. Malliltaan ne voivat olla takki, essu, hihan- tai jalansuojus.

Standardit

EN 943-1 Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan mukaan lukien nestemäiset aerosolit ja kiinteät partikkelit.
– Osa 1: suojausvaatimukset ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille, tyypin 1 ja kaasua läpäiseville, tyypin 2 kemikaalinsuojapuvuille.

EN 943-2 Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset aerosolit ja kiinteät partikkelit.
– Osa 2: suojausvaatimukset kaasutiiviille, tyypin 1 pelastus-joukkojen (ET) kemikaalinsuojapuvuille.

EN 13034 + A1 Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
– Vaatimukset kemikaalinsuojavaatetukselle, joka suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta, tyypin 6 ja tyypin PB 6 varusteet.

EN 14325 Suojavaatetus kemikaaleja vastaan.
– Materiaalien, saumojen ja liitoskohtien testausmenetelmät ja luokittelu.

EN 14605 Suojavaatteet nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
– Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit tyypin 3 tai roisketiiviit, tyypin 4, mukaan lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet, tyypit PB 3 ja PB 4.

EN ISO 13982-1 Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan.
– Osa 1: vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille koko kehon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia hiukkasia vastaan, tyypin 5 vaatteet.