Suojavaatetus

Pelastajan suojavaatetus voi olla palopuku, suurelta lämpösäteilyltä suojaava suojavaatetus tai maastopaloissa käytettävä suojapuku tai kemikaalinsuojapuku. Jos suojaa tarvitaan moottorisahan terän viilloilta, valitaan metsurin suojavaatetus.

  • Palopuku (EN 469) suojaa tulelta ja kuumuudelta, satunnaisilta kemikaaliroiskeilta sekä puvun tyypistä riippuen vedeltä rakennuspalojen sammutustöissä.
  • Lämpösäteilyltä suojaava suojapuku (EN 1486) suojaa suurelta lämpösäteilyltä esimerkiksi öljypaloissa.
  • Maastopalopuku (EN 15614) suojaa tulelta ja kuumuudelta maasto- ja metsäpalojen sammutuksessa. Puku on riittävän kevyt pitkäaikaiseen kuormitukseen kuumassa.
  • Kemikaalinsuojapuku (EN 942-2) antaa suojan kemikaalionnettomuuksissa nestemäisiltä ja kaasumaisilta kemikaaleilta. Pukukokonaisuuteen kuuluvat yleensä myös huppu, käsineet tai jalkineet. Puvun kanssa tarvittava hengityssuojaimeen kuuluva paineilmalaite voi olla puvun päällä tai alla pidettävä.
  • Palohuppu (EN 13911) suojaa kaulaa, niskaa ja kasvoja tulelta ja kuumuudelta tulipalojen sammutustehtävissä. Sitä käytetään palokypärän alla.
  • Palokäsineet (EN 659) suojaavat käsiä ja yhdessä suojavaatetuksen kanssa ranteita tulelta ja kuumuudelta, mekaanisilta vaaroilta ja vedeltä.

Turvajalkineet

Palomiehen turvajalkine (EN 15090) suojaa kuumuudelta. Jalkineiden päällinen on kuumuutta ja tulta kestävää sekä niissä on varvas- ja naulaanastumissuojus. Valinta tehdään riskinarvioinnin perusteella.

Kypärät

EN 443 Kypärät palontorjuntatehtäviin taloissa ja muissa rakennelmissa.
EN 16471. Firefighters helmets. Helmets for wildland fire fighting. Vahvistettu SFS-standardiksi 19.01.2015, kieli: englanti
EN 16473 Firefighters helmets. Helmets for technical rescue. Vahvistettu SFS-standardiksi 19.01.2015, kieli: englantinbsp;