Henkilönsuojain on väline tai varuste jota henkilö käyttää (pukee päälleen) tai pitää (pitelee kädessä) ja joka suojaa yhdeltä tai useammalta terveys- tai turvallisuusriskiltä. Se voi olla esimerkiksi myös suojaimen vaihdettava osa, joka on olennainen, sen suojaavan vaikutuksen kannalta. Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Myynnissä saa olla vain suojaimia, jotka täyttävät henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai 20.4.2019 asti henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset.

Työnantajan on parannettava työolosuhteita ja estää vaara- ja haittatekijöiden syntyminen joko poistamalla vaara- ja haittatekijät tai korvattava ne vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla menetelmillä. Yleisesti työturvallisuuteen vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen suojainten käyttöönottoa (Työturvallisuuslaki 738, 8§). Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, 15§ ja VNp 1407/1993).

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle 15 §:n mukaisesti antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. (Työturvallisuuslaki, 738/2002,20§).

Myynnissä saa olla vain suojaimia, jotka täyttävät valtioneuvoston päätöksessä 1406/1993 annetut vaatimukset. Vaatimusten yksilöimiseksi on laadittu vapaaehtoisesti noudatettavia harmonisoituja standardeja eri suojaimista. Lisää tietoa löydät suojainkohtaisesti sivuston kohdasta suojainten käyttö.