Valoisa toimistokäytävä

Käytössä olevien tilojen laadukkaan sisäympäristön osa-alueita kuvaamaan on Työterveyslaitoksella kehitetty A+B+C-malli. Sen mukaan sisäympäristö on laadukas, kun:

A. sisäympäristötekijät ovat kunnossa,
B. tilojen käyttäjät ovat sisäympäristöön tyytyväisiä, eivätkä koe tiloihin liittyviä terveyshaittoja ja
C. työpaikalla on hyvät toimintatavat rakennuksen ylläpidossa, huollossa ja sisäympäristöongelmien selvittämisessä.

Suunnitteluvaihe luo puitteet sisäympäristön laadulle. Suunnitteluvaiheessa sovitetaan yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeet, työprosessin sujuvuusvaatimukset ja sisäympäristön laatuun vaikuttavat osatekijät kuten talotekniikka, tilajärjestelyt ja käytettävyys. Tavoitteena ovat käyttäjälähtöiset ja toimivat työtilat.