Miten stressikoneisto toimii?

  • Elämään kuuluu kuormitus. Hyvä stressi auttaa ihmistä selviytymään vaativissa tilanteissa. Kun stressi pitkittyy, se voi olla haitallista terveydelle ja hyvinvoinnille, ja stressireaktiot voivat ikään kuin jäädä päälle. Meille aiheutuu kuormitusta monelta taholta niin vapaa-ajalla kuin työssä.
  • Stressikoneisto virittää kehomme vastaamaan haasteisiin: keskushermosto (aivot ja selkäydin) säätelevät elimistön fysiologisia reaktioita. Viestit välittyvät kaikkialle elimistöön tahdosta riippumattoman autonomisen hermoston ja stressihormonien välityksellä.
  • Säätelyjärjestelmän ohjausvaikutus ulottuu aivan kaikkialle elimistöön aiheuttaen fysiologista toimintaa, joka voimakkaana voi tuntua esim. vapinana, sydämentykytyksenä ja hikoiluna, hengenahdistuksena, kipuna, puutuneisuutena tai epämukavana, jännittävänä tai ahdistavana olotilana.
  • Aktivoituminen saa meidät tällöin mielen tasolla valpastumaan ja tarkkaavuutemme ja keskittymisemme kohdistuvat selviämiseen. Keskitymme ongelman ratkaisemisen kannalta olennaiseen ja olemme valmiita toimintaan. Stressikoneiston aiheuttamia oireita kutsutaan toiminnallisiksi ja ne ovat palautuvia, kun stressiä ylläpitävä tekijä väistyy.
  • Riippumatta siitä, mistä kuormitus ja stressi aiheutuvat, stressivasteet näkyvät elimistössä samanlaisina fysiologisina reaktioina, joihin voi vaikuttaa. Niin fyysisiä kuin psyykkisiä oireita lievennetään vaimentamalla keskushermoston stressimekanismeja. Stressin merkityksen tunnistaminen osana omaa oireistoaan mahdollistaa siihen puuttumisen.
  • Tuntemukset kehossa ja niihin liittyvät ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen voivat lisätä oireita ja haitata kuormituksesta palautumista ja oireista toipumista.

Vaikuta stressimekanismeihin 

  • Pitkittyneissä toiminallisissa sisäilmaoireissa, kuten muissa toiminnallisissa oirekuvissa, on keskeistä tunnistaa ja vähentää oireiden ja altisteiden korostunut (usein tiedostamatonta) haittamerkitys omalle terveydelle (Ks. kuva alla). Kun on kyse haitoista, vakuuttuminen asioiden vaarattomuudesta vaatii luotettavaa tietoa sisäympäristötekijöistä ja oireiden syistä. Kun haitan/uhan kokemus normalisoituu, elimistön suojausreaktiot vaimenevat ja parhaimmassa tapauksessa sammuvat.
  • Suhtautumisellamme ja tulkinnoillamme on merkittävä vaikutus siihen, miten oireemme ja sairautemme ilmenevät

 

Kuva: Kielteiset tulkinnat ylläpitävät stressitilaa ja oireiluherkkyyttä. Muuttamalla tulkintaa voi vaikuttaa oireisiin ja luoda edellytykset toipumiselle.