Sisäilman laatu on riittävän hyvä, kun se ei aiheuta terveydellistä haittaa ja suurin osa rakennuksen käyttäjistä on siihen tyytyväisiä.

Työpaikoilla sisäilma-asioihin liittyviä tehtäviä ja vastuita kuuluu tilan käyttäjille, esimiehille, kiinteistön omistajalle, työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille sekä työterveyshuollon toimijoille.

Uutta tietoa!

Toimintatavat sisäilma-asioissa on hyvä sopia etukäteen

Yhteistyön organisoimiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan etukäteen määriteltyjä toimintamalleja. Työterveyslaitoksessa on kehitetty ja testattu yhdessä työpaikkojen kanssa sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamallia, joka parantaa vaikeiden sisäilmaongelmien hallintaa sekä ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja hankaloitumista.

Toimintamallissa korostuu

  • tavoitteellinen, prosessinomainen ja pitkäjänteinen toiminta
  • eri toimijatahojen (kiinteistön omistaja, -huolto, työsuojelu, työterveyshuolto) kiinteä yhteistyö
  • tilan käyttäjiä osallistava toimintatapa.

Mallissa huomioidaan ongelman teknisen ratkaisun ohella myös inhimillinen ja sosiaalinen puoli – työyhteisönäkökulma. Malli perustuu työpaikalle perustettavan moniammatillisen sisäilmaryhmän toiminnalle.

Työpaikoilla toimintatavat poikkeavat asuntoihin muun muassa siinä, että työpaikalla tulee noudattaa työympäristön haittatekijöihin ja -vaaroihin liittyen työturvallisuuslakia. Haittatekijät ja vaarat arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Haittojen arviointiin tarvitaan kattavat selvitykset altistumisolosuhteista.