Kuka haittailmoituksen tekee ja mistä asiasta?

Haittailmoituksen voi tehdä kuka vain tiloissa työskentelevä, jos hän havaitsee sisäympäristössä tai sisäilman laadussa jotain poikkeavaa tai kokee sisäympäristöön liittyvää haittaa tai oireilua. Havainnot voivat liittyä esimerkiksi

  • lämpöoloihin
  • pölyisyyteen
  • valaistukseen
  • akustiikkaan
  • ilmanvaihdon toimintaan
  • vesivuotoihin
  • poikkeaviin hajuihin
  • kosteusvaurioihin.

Usein sen voi tehdä esimerkiksi työpaikan tai organisaation sähköisen järjestelmän välityksellä. Käytössä voi olla myös jokin muu menetelmä, jonka kautta ilmoitus tehdään. Työntekijä voi raportoida havainnoistaan myös esimiehelle, joka laatii haittailmoituksen.

Kuka vastaanottaa haittailmoituksen?

Haittailmoituksen voi vastaanottaa kiinteistön omistajan edustaja, kiinteistöhuolto, työsuojelu tai jokin muu ennalta sovittu taho, joka pystyy käynnistämään ilmoituksen perusteella tarvittavat toimenpiteet ja viemään tarvittaessa haittailmoituksen sisäilmaryhmään. Jos esimies ei ole tehnyt haittailmoitusta, on hänen hyvä olla tietoinen siitä.

Miten asia etenee?

Tavanomaisten rakennusten teknisten vikojen syy voi selvitä jo kiinteistöhuollon käynnillä, jolloin voidaan päätyä suoraan korjaaviin toimenpiteisiin. Silloin, kun ongelman syy ei selviä kiinteistön huollon käynnillä ja ongelmaan liittyy laajempaa tilojen käyttäjien oireilua tai tiloissa ja kiinteistössä on raportoitu aikaisemminkin sisäympäristöongelmista, ongelman syytä ja laajuutta lähdetään ratkaisemaan käynnistämällä sisäilmaryhmän toiminta ja tekemällä selvityksiä (katso Sisäilmaongelman selvittäminen työpaikalla).

Haittailmoituksen vastaanottamisesta ja asian käsittelyajasta sekä toimenpiteistä on hyvä antaa tietoa haittailmoituksen tekijälle ja työpaikalle. Tärkeää on, että työpaikalle ja haittailmoituksen tekijälle ilmoitetaan ongelman aiheuttanut syy ja korjaavat toimenpiteet sekä aikataulu asian korjaamiseksi.

Sisäympäristöongelmaa epäilevä työntekijä voi aina olla yhteydessä työterveyshuoltoon tai työsuojeluhenkilöstöön, etenkin jos hänellä on sisäympäristöön liitettyä oireilua.