Ohjeita työpaikoille

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen
Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön, esimiehien, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kunnissa  (pdf ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta)
Työterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto työstivät  yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa. Ohje opastaa hyvän yhteistyön rakentamisessa ja suunnitelmallisessa etenemisessä sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa (Kuntaliiton julkaisu 2010).

Sisäilmasto-ongelmat työpaikalla ratkaistaan yhteistyössä (pdf)
Tärkeintä sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä on toimijoiden välinen yhteistyö. Yhteistyötä helpottamaan kannattaa perustaa säännöllisesti kokoontuva sisäilmaryhmä. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja toimijat pitävät yhdessä huolen sisäilmastoasioista.

Selätä sisäilmastokiista – viesti viisaasti -opas(pdf)
Miten kertoa ja keskustella vaikeista sisäilmasto-ongelmista? Miten viestiä terveysriskejä sisältävistä asioista ymmärrettävästi ja uskottavasti? Kirjassa opastetaan kattavan viestintäsuunnitelman laatimiseen.  Kirjassa on  myös useita käytännön esimerkkejä ja täsmäohjeita haastaviin viestintätilanteisiin.

Tietokortti: Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli (pdf)

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen (pdf)
Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja muille kiinteistöjen hallinnasta vastaaville tahoille sekä työnantajille.

Esimerkki sisäilmaongelman ratkaisemisesta (pdf)
Asiantuntijamme kertovat todellisen tapauksen julkisesta rakennuksesta, jossa sisäilmaongelma onnistuttiin ratkaisemaan menestyksekkäästi.

Ohjeita terveydenhuollolle

UUSI! Tietokortti: Tietoa oireilusta sisäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisille
Tietokortti on tarkoitettu kaikille terveydenhuollossa työskenteleville, jotka kohtaavat sisäilmasta oireilevia työssään. Painettua tietokorttia voi tilata osoitteesta viestinta@ttl.fi

Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma (Julkari)
Ohjeeseen on koottu työterveyshuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi keskeiset tiedot ja toimintatavat, joilla työterveyshuolto voi tukea sisäilmasto-ongelman ratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää työpaikalla sekä auttaa sisäilmasta oireilevaa potilasta.

Ohjeita sisäilmastoselvityksiä tekeville

Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin (Hometalkoot)

Työhön liittyvien riskien tarkistuslista sisäilmastoselvityksiä tekeville asiantuntijoille
Sisäilmastoselvitystyöhön kehitetty tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi työn suunnitteluvaiheessa. Lista auttaa kohteen ja työolojen määrittämisessä. Sitä voidaan käyttää myös työhön perehdyttämisessä.

Katsaus: Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa
Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta (2020)

Siivousohjeita

Mineraalikuitujen siivousohje (pdf)

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen (pdf)

Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta, Tilaajan ohje (pdf, Vahinkopalvelut)
Ohje antaa kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille tietoa ja ohjeita vahinkosaneerauksen tilaamiseen vahinkotapausten yhteydessä.

Viitearvoja

Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen (pdf)