Ohjeita työpaikoille

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen
Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön, esimiehien, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kunnissa  (pdf ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta)
Työterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto työstivät  yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa. Ohje opastaa hyvän yhteistyön rakentamisessa ja suunnitelmallisessa etenemisessä sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa (Kuntaliiton julkaisu 2010).

Sisäilmasto-ongelmat työpaikalla ratkaistaan yhteistyössä (pdf)
Tärkeintä sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä on toimijoiden välinen yhteistyö. Yhteistyötä helpottamaan kannattaa perustaa säännöllisesti kokoontuva sisäilmaryhmä. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja toimijat pitävät yhdessä huolen sisäilmastoasioista.

Tietokortti: Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli (pdf)

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen (pdf)
Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja muille kiinteistöjen hallinnasta vastaaville tahoille sekä työnantajille.

Esimerkki sisäilmaongelman ratkaisemisesta (pdf)
Asiantuntijamme kertovat todellisen tapauksen julkisesta rakennuksesta, jossa sisäilmaongelma onnistuttiin ratkaisemaan menestyksekkäästi.

Ohjeita työterveyshuolloille

Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma (Julkari)
Ohjeeseen on koottu työterveyshuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi keskeiset tiedot ja toimintatavat, joilla työterveyshuolto voi tukea sisäilmasto-ongelman ratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää työpaikalla sekä auttaa sisäilmasta oireilevaa potilasta.

Ohjeita sisäilmastoselvityksiä tekeville

Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin (Hometalkoot)

Työhön liittyvien riskien tarkistuslista sisäilmastoselvityksiä tekeville asiantuntijoille
Sisäilmastoselvitystyöhön kehitetty tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi työn suunnitteluvaiheessa. Lista auttaa kohteen ja työolojen määrittämisessä. Sitä voidaan käyttää myös työhön perehdyttämisessä.

Siivousohjeita

Mineraalikuitujen siivousohje (pdf)

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen (pdf)

Turvallinen vahinkosaneeraus ja jälkivahinkojen torjunta, Tilaajan ohje (pdf, Vahinkopalvelut)
Ohje antaa kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja hallituksille tietoa ja ohjeita vahinkosaneerauksen tilaamiseen vahinkotapausten yhteydessä.

Viitearvoja

Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen (pdf)