Tarkistuslista sisäilmastoselvitystyötä tekeville asiantuntijoille koostuu seitsemästä eri teemasta, jotka sisältävät keskeisiä työhön liittyviä riskitekijöitä. Listan yhteydessä on lisäksi annettu ohjeet suojautumisesta.

Tarkistuslistan alussa kuvataan tutkittavana oleva kohde. Sen erityispiirteet vaikuttavat työn sisältöön ja mahdolliseen altistumisriskiin. Tarkistulistaan merkitään, onko selvitystyötä tekevillä voimassa oleva työturvallisuuskortti. Rakennustyökohteissa työntekijöillä täytyy lisäksi olla kuvallinen henkilökortti, jossa on oma nimi, työpaikan nimi ja veronumero.

Lataa tarkistuslista

Lataa ohje tarkistuslistan käyttöön

Tarkistuslistan teemat

  1. Miten kohteen tyyppi vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen?
  2. Saako tausta-aineistosta tietoa riskeistä?
  3. Miten muut selvitykseen osallistuvat tahot vaikuttavat turvallisuuteen?
  4. Miten selvitysajankohta vaikuttaa työskentelyyn?
  5. Miten työympäristö ja työn sisältö vaikuttavat työturvallisuuteen?
  6. Mitä suojaimia tarvitaan?
  7. Mitä työkaluja tai koneita tarvitaan?

Toiminta yhteisellä työpaikalla

Sisäilmastoselvityksiä tehdään usein yhteisellä työpaikalla. Tämä tarkoittaa, että kohteessa tai sen läheisyydessä työskentelee useamman työnantajan työntekijöitä. Kaikkien kohteessa tai sen läheisyydessä toimivien on osaltaan huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna muiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.