Rakennuksissa voi esiintyä monia sisäympäristön laatuun vaikuttavia tekijöitä. Yleisimmin raportoidaan huonosta sisäilman laadusta ja ilmanvaihdon riittämättömyydestä, mutta usein myös lämpötilavaihteluista, häiritsevästä melusta tai pölystä ja liasta.

Työolosuhteisiin liittyvä oireilu ei selity pelkästään rakennukseen liittyvillä tekijöillä, vaan siihen vaikuttavat myös yksilölliset tekijät, työn kuormittavuus ja työyhteisön toimivuus.

Huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita kuten

  • väsymystä
  • päänsärkyä
  • keskittymisvaikeuksia sekä
  • hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita.

Pelkkien oireiden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä niiden aiheuttajasta, sillä monet eri tekijät aiheuttavat hyvin samanlaisia oireita.

Pääsääntöisesti olosuhteisiin liittyvät haitat ja oireet ovat ohimeneviä eli ne häviävät varsin pian rakennuksesta poistumisen jälkeen tai kun oireilun taustalla olevat tekijät selvitetään ja korjataan.  Jos sisäilman laatua heikentäviin tekijöihin ei löydy ratkaisua, haitat ja oireilu voivat jatkuvat. Ongelmien pitkittyessä niiden ratkaiseminen usein mutkistuu.

Terveysvaikutuksia sisäilmasta?

Videolla Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kirsi Karvala kuvailee sisäilmaan liittyvää oireilua.

Huonon sisäilman yhteys sairauksiin

Tutkimusten mukaan joihinkin sisäilmaan liittyviin tekijöihin saattaa liittyä lisääntynyt sairastumisen riski. Näitä ovat

  • rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot (yksi astman riskiä lisäävä tekijä)
  • rakenteissa käytetty asbesti (rakenteita purettaessa)
  • maaperän radon.

Altistuminen asbestille tai radonille ei aiheuta välitöntä haittaa mutta se voi lisätä syöpäriskiä vuosienkin kuluttua altistumisesta.

Viime vuosina on erityisesti Suomessa noussut esille sisäilmaan liittyvä ympäristöherkkyys, joka voi pahimmillaan rajoittaa työkykyä ja elämänpiiriä merkittävästi. On tärkeää, että ympäristöherkkyys (monikemikaali-, tuoksu- tai sähköherkkyys) tunnistetaan ja ehkäistään sekä hoidetaan ja kuntoutetaan noudattamalla toiminnallisten häiriöiden hoitoperiaatteita.

Sisäilmaan liittyvän haitan ja oireilun selvittäminen

Sisäilman laatuun liittyvät ongelmat ovat ehkäistävissä ja ratkaistavissa, kun rakennuksen ja tilojen kuntoa ylläpidetään ennakoivasti ja epäkohtiin puututaan ajoissa. Työpaikalla tämä edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osaavien asiantuntijoiden ja yleisesti hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä käyttöä.

Työpaikan sisäympäristöön liittyvää pitkittynyttä haittaa ja oireilua on mahdollista selvittää Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn© avulla. Se soveltuu toimistoihin, terveydenhuoltoon ja kouluihin, joille on olemassa myös vertailuaineistot. Näille työpaikoille on ominaista se, että työ on psykososiaalisesti kuormittavaa ja/tai tietointensiivistä. Sisäilmastokyselyssä kysytään oireita ja terveydentilaan liittyviä asioita, joten se tulisi työpaikalla toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuolto tuleekin ottaa mukaan selvittelyihin jo varhaisvaiheessa. Työterveyshuollon tehtävän on myös sisäilmastotekijöiden osalta niiden työturvallisuus- ja työterveyshuoltolain mukainen terveydellisen merkityksen arviointi.