Työntekijöitä pöydän ääressä.Työtilojen suunnittelu on muutosprosessi, jossa parhaimmillaan toimintaa ja tiloja kehitetään samanaikaisesti. Työtilojen suunnittelu huomioi

  • organisaation strategiset tavoitteet
  • työprosessit
  • eri käyttäjäryhmien työn vaatimukset
  • näkemykset siitä, miten työ muuttuu tulevaisuudessa.

Työtilojen suunnittelun tavoitteena on hyvinvointia edistävä työtila

Hyvinvointia edistävässä työtilassa työn tekeminen etenee sujuvasti ja ilman turhia keskeytyksiä ja häiriöitä. Työtilat mahdollistavat tarvittaessa yksityisyyden ja työrauhan keskittymistä vaativille tehtäville. Toisaalta ne luovat edellytykset myös vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Lisäksi hyvä sisäilmasto, valaistus ja akustiikka, ergonomiset kalusteet ja työvälineet sekä esteettömyys luovat pohjan tehokkaalle työnteolle ja tilassa viihtymiselle.

Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Kaaviokuva: Käyttäjälähtöinen työtilojen suunnittelu ottaa huomioon tilan monet ulottuvuudet eli toiminnallinen, sosiaalinen ja psykologinen sekä tilan turvallisuus ja terveellisyys.

Lähde: Ruohomäki, V., Lahtinen, M. & Reijula, K. (2015) Salutogenic and user-centred approach for workplace design. Intelligent Buildings International, 7(4), 184-197

Työtilojen suunnittelun hyvät käytännöt

Työympäristömuutosten hyviin käytäntöihin kuuluvat

  • johdon sitoutuminen muutoksen läpivientiin
  • selkeät muutostavoitteet
  • aktiivinen muutoksen johtaminen
  • aktiivinen viestintä
  • henkilöstön osallistuminen työprosessien ja tilojen suunnitteluun.