Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Kaaviokuva: Käyttäjälähtöinen työtilojen suunnittelu ottaa huomioon tilan monet ulottuvuudet eli toiminnallinen, sosiaalinen ja psykologinen sekä tilan turvallisuus ja terveellisyys.

Lähde: Ruohomäki, V., Lahtinen, M. & Reijula, K. (2015) Salutogenic and user-centred approach for workplace design. Intelligent Buildings International, 7(4), 184-197

Kaikki Koulutukset

Tulevia koulutuksia