monitilatoimisto_verkkoon

Digitalisaatio, muuttuva työ ja uudet työn tekemisen tavat vaikuttavat työtilojen käyttöön ja työntekijöiden tarpeisiin. Muutoksesta johtuen monitilatoimistot ja tilojen yhteiskäyttö yleistyvät nopeasti. Monitilatoimiston elementtejä on alettu käyttää myös muun tyyppisessä työssä kompensoimaan avotoimistojen ongelmakohtia.

Monitilatoimistoja on erilaisia ja erikokoisia. Niissä on erilaisia tiloja eri tehtäville. Ideana on, että työntekijä voi valita vapaan paikan tehtäviensä mukaan.

Monitilatoimisto tukee tavoitteita ja työn vaatimuksia

Monitilatoimistot tulee suunnitella organisaation tavoitteiden sekä siellä tehtävän työn ja ihmisten mukaisesti. Monitilatoimistojen suunnittelussa tulee huomioida eri henkilöstöryhmien työn vaatimukset ja varmistaa yksityisyyden ja keskittymisen tarpeet. Tilaratkaisuissa tulee kiinnittää huomiota häiriötöntä ja keskeytymätöntä työskentelyä mahdollistaviin tekijöihin, kuten akustiseen suunnitteluun ja yhteisiin toimintatapoihin, joilla voidaan tukea työsuoritusta ja hyvinvointia.

Monitilatoimiston suunnittelussa tulee huomioida sekä fyysinen että virtuaalinen työtila, tietojärjestelmien toimivuus ja niiden käyttötavat. Tavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja henkilöstön hyvinvointia edistävät tilat.

Monitilatoimistossa on tyypillisesti tarjolla

  • avointa työtilaa
  • nimettyjä ja/tai nimeämättömiä työpisteitä
  • puhelinkoppeja
  • hiljaisia tiloja keskittymistä vaativille töille
  • tiloja ryhmätyöskentelyä varten
  • kohtaamispaikkoja erityyppisille epävirallisen yhteistyön tilanteille.

Monitilatoimiston vyöhykkeet

Monitilatoimisto voidaan jakaa neljään eri toiminnalliseen vyöhykkeeseen.

1. Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke on usein luonteeltaan kaikille avoin julkinen asiakaspalvelutila joko ulkoisille tai sisäisille asiakkaille. Tilassa yhteistyön mahdollisuus on hyvä. Keskittymisen mahdollisuus sekä yhteistyöhön että yksilötyöhön on verrattain heikko. Vyöhykkeellä on yhteisten tilojen lisäksi kasvokkaista asiakaspalvelua vaativia työpisteitä.

2. Intensiivisen yhteistyön vyöhyke muodostuu usein erilaisista kokous- ja neuvottelukeskuksista, joissa voidaan keskittyä erityisesti yhteistyöhön. Vyöhykkeellä suoritetaan niitä yksityisiä tehtäviä, joissa toisten ihmisten läheisyydestä on etua. Vyöhyke on perinteisen avotoimiston kaltainen ja puolijulkinen “edustustila. Tilat ja palvelut ovat niiden henkilöiden käytössä, jotka pääsevät sinne, myös vierailijat organisaation edustajien kanssa

3. Intensiivisen yksilötyön vyöhykeellä voi olla hiljaisia huoneita, puhelinkoppeja, vetäytymistiloja ja muita suljettuja tiloja sekä työntekoon että levähtämiseen. Vyöhyke mahdollistaa eriasteisen keskittyvän ja yksintehtävän työn. Kyseessä on yksityinen tai sisäinen vyöhyke henkilöstöä varten; siellä ovat henkilöstön sisäisessä yhteiskäytössä olevat tilat. Vieraat eivät pääse tälle alueelle.

4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhykeeellä sijaitsevat ne tilat ja paikat, joissa pääsääntöisesti organisaatioon kuuluvat henkilöt, osittain myös vierailijat viettivät lyhyitä, rupeamia kulkiessaan tiloista toisiin. Vyöhykkeelle on usein sijoitettu aulat, varastot, kahviautomaatit, kopiokonetilat ja toimistotarvikevarasto.

Lue lisää Monitilatoimiston suunnitteluohjeesta

Millainen on hyvä monitilatoimisto?

Videolla Työterveyslaitoksen johtava tutkija Virpi Ruohomäki kertoo.

Mikä on monitilatoimiston ja avotoimiston ero?

Millaiseen työhön monitilatoimisto sopii?

Hyvinvointi monitilatoimistossa

Videolla Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Marjaana Lahtinen ja Turun ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija Valtteri Hongisto kertovat työntekijöiden kokemuksista ja hyvinvoinnista monitilatoimistoissa.