OiRA, vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu, helpottaa riskien arvioinnin toteutusta pienyrityksissä. OiRA tarjoaa maksuttoman ja helppokäyttöisen menetelmän riskinarviointiprosessiin, joka alkaa työpaikan riskien tunnistamisesta, etenee korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen ja päättyy riskien raportointiin ja seurantaan. Hyvät työolot ovat tuloksen turva!

OiRA löytyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sivuilta ja siitä on oma versionsa useille eri aloille. Useita versioita on saatavilla englannin kielellä. Tällä hetkellä suomeksi OiRA on laadittu

Työterveyslaitos on ollut mukana suomenkielisten versioiden kehittämisessä.

Miten OiRAa Pääsee käyttämään?

Voit tutustua helposti suppeampaan testiversioon, ja laajemman OiRA-työkalun saat käyttöösi rekisteröitymällä sovellukseen toimivalla sähköpostiosoitteella. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat valita saatavilla olevista OiRA riskien arvioinneista sen, joka parhaiten sopii omaan toimialaan ja yritykseen. OiRA sovellus toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

> OiRA-työkaluversiot eri aloille

Mikä OiRA on?

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) vuonna 2009 kehittämän ja vuodesta 2010 lähtien käytössä olleen OiRAn (Online Interactive Risk Assessment) tavoitteena on helpottaa riskinarviointia ja siten lisätä riskinarvioinnin suorittavien mikro- ja pienyritysten määrää sekä parantaa näiden yritysten riskinarvioinnin laatua. Näin OiRA auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään esimerkiksi vähentämällä työperäisistä sairauksista aiheutuvia kuluja, minimoimalla onnettomuusriskit ja parantamalla yleisesti työoloja ja organisaation suorituskykyä.

Muistathan, että vaaratekijöiden tunnistamisen jälkeen tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden poistamiseksi. Työturvallisuudesta on vastuussa aina yrityksen johto.  Myös yksinyrittäjä hyötyy riskien arvioinnista.