Laskenta käynnissä

Tapaturmakustannuslaskuri auttaa työpaikkoja selvittämään tapaturmasta työpaikalle aiheutuneet kustannukset.

Työtapaturmasta aiheutuvat epäsuorat kustannukset eli piilokustannukset voivat olla paljon suuremmat kuin vakuutetut kustannukset. Piilokulujen määrä voi nousta jopa kymmenkertaiseksi verrattuna tapaturman suoriin kustannuksiin. Nämä epäsuorat kustannukset jäävät työnantajan maksettavaksi.

Keskiarvotietoa kustannuksista

Tapaturmakustannuslaskuri on osoitteessa piku.ttl.fi.

Käyttäjä syöttää laskurin kenttiin tapaturman aiheuttamat kustannukset mahdollisimman kattavasti. Osa kustannuksista joudutaan arvioimaan, koska niitä ei pysty tarkkaan selvittämään tai se olisi liian työlästä ja aikaa vievää.

Laskuri laskee siihen tallennettavista tiedoista keskiarvoja kustannuslajeittain. Näin kerrytetään tietoa siitä, mitä työtapaturma Suomessa keskimäärin työpaikalle maksaa.

Suunnittelun apuväline

Laskuria voi käyttää myös tapaturmakustannusten arvioimiseen ennen kuin tapaturmia on sattunut. Sekä todellisten tapaturmien kustannustietoja että ennusteita voi käyttää esimerkiksi turvallisuusinvestointien päätöksiä tehtäessä.

Laskuri on tehty työtapaturmien kustannusten laskemiseen, mutta sitä voi käyttää soveltaen myös liikenne- ja vapaa-ajan tapaturmiin sekä muiden sairauspoissaolojen taloudellisten vaikutusten arvioimiseen.

Oikeudet ja vastuut

Piku – Työtapaturman kustannuslaskuri on työpaikkojen käyttöön tarkoitettu työkalu, joka auttaa  laskemaan tapaturman  aiheuttamat kustannukset. Yksittäisten tietokantaan tallennettujen tapaturmien tietoja ei julkaista. Laskurin ylläpitäjällä on mahdollisuus nähdä ja tarvittaessa muokata tai poistaa yksittäisen tapaturman tietoja.

Tietokantaan tallennettuja todellisten tapaturmien kustannustietoja käytetään kustannusten keskiarvojen laskemiseen. Laskuri tulostaa tietokannasta lasketut kustannuslajikohtaiset keskiarvot raportille. Raportti on kaikkien saatavissa. Työterveyslaitos voi myös käyttää tietokantaan tallennettuja tietoja yhteenvetojen tekemiseen (esim. toimialakohtaiset kustannukset) ja julkaista niitä.

Tapaturmakustannuslaskurin ylläpitäjä ei ole vastuussa laskurin tulostamien keskiarvojen oikeellisuudesta. Laskuri laskee keskiarvot niistä tiedoista, jotka käyttäjät laskurin tietokantaan tallentavat.

Tapaturmakustannuslaskuri on kehitetty osana Työhyvinvointifoorumia, sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Teknologiateollisuus ry:n yhteistyönä.