Tämä vuosikello on tehty esimiestyön tueksi jätekuljetusyrityksiin työturvallisuuden esillä pitämiseen ja kehittämiseen. Ongelmien ja häiriöiden käsitteleminen yhdessä ennalta auttaa kuljettajaa toimimaan oikein ja turvallisesti niitä kohdatessaan.
Kuukausiteemoiksi on valittu Työterveyslaitoksen tutkimuksen perusteella jäteautonkuljettajan työn tyypillisiä häiriöitä. Hyödynnä vapaasti kuukausiteemoihin liittyvää materiaalia:

  • turvavarttimateriaaleja, joita esimiehet voivat hyödyntää esimerkiksi kuljettajapalavereissa
  • lisätietoa ja vinkkejä esimiehille teeman käsittelyyn
  • Info-TV-kalvoja, jotka voidaan laittaa näkyville muistuttamaan kuukauden teemasta
  • tarkistuslistoja ja ohjeita.