6.2.2017

Työterveyslaitos tiedottaa 10/2017, 6.2.2017

Unihäiriöt ovat yleisiä työikäisessä väestössä, jopa 30 prosenttia aikuisista kärsii unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa. Unihäiriöt voivat edelleen heikentää niin työkykyä kuin yleistä terveydentilaa. Unen laatuun voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten työolot.

– Tutkimustuloksemme antavat lisänäyttöä sille, että unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla, kertoo erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen Työterveyslaitokselta.

– Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöiden tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta, sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, ehdottaa akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka Työterveyslaitokselta.

Tutkimuksessa mukana lähes 25 000 kuntatyöntekijää

Tutkimuksessa käytettiin kolmen kyselyn tuloksia. Henkilöillä, joilla ei lähtötilanteessa ollut unihäiriöitä tai työongelmia, unihäiriöt lisääntyivät kun työstressi (32 %) ja epäoikeudenmukainen johtaminen (15 %) lisääntyivät.

Työongelmien vähenemistä seurattiin niillä, jotka ensimmäisessä kyselyssä raportoivat unihäiriöitä sekä työstressiä tai johtamisen epäoikeudenmukaisuutta. Jos työongelmat vähenivät ensimmäisen ja toisen kyselyn välissä, vähensi se unihäiriöiden esiintymistä kolmannessa seurannassa (22 % työstressi ja 17 % epäoikeudenmukaisuus).

Tutkimus tarjoaa luotettavaa tietoa työolojen ja unihäiriöiden välisistä syy-seuraussuhteista.

Tutkimuksessa käytettiin 24 873 Kuntasektorin seurantatutkimukseen osallistuneen henkilön kyselytietoja unihäiriöistä sekä työperäisen stressin ja johtamisen epäoikeudenmukaisuuden kokemisesta. Jokaiselta osallistujalta oli käytettävissä tieto sekä työperäisistä altisteista että unihäiriöistä vähintään kolmesta peräkkäisestä kyselystä vuosilta 2000–2012. Osallistujien keski-ikä oli 44 vuotta.

Työstressin tai epäoikeudenmukaisuuden lisääntymistä ja unihäiriöiden alkamista seurannassa tarkastelevissa analyyseissa olivat mukana työntekijät, joilla ei ensimmäisessä kyselyssä ollut tarkasteltavaa työaltistetta eikä unihäiriöitä. Työaltistumisen vähenemistä ja unihäiriöiden jatkumisen todennäköisyyttä seurannassa tarkastelevissa analyyseissa olivat mukana työntekijät, jotka raportoivat kokevansa työstressiä tai epäoikeudenmukaisuutta sekä unihäiriöitä ensimmäisessä kyselyssä.

Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa käytetyllä niin sanotulla epä-kokeellisella asetelmalla voitiin havainnollisessa aineistossa varmentaa, että muutos työperäisessä altisteessa tapahtui ennen muutosta unen laadussa. Näin saadaan luotettavampaa tietoa työolojen ja unihäiriöiden välisistä syy-seuraussuhteista.

Tutkimus tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä ja siinä oli mukana Työterveyslaitoksen lisäksi tutkijoita Turun, Helsingin, Kööpenhaminan ja Bergenin yliopistoista. Suomen osuutta rahoitti Suomen Akatemia.

Lisätiedot

Erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen, Työterveyslaitos, puh 043 824 4264, jaana.halonen[at]ttl.fi
Akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka, Työterveyslaitos, puh 043 82 54 882, tea.lallukka[at]ttl.fi

Artikkelit

Halonen JI, Lallukka T, Pentti J, Stenholm S, Rod NH, Virtanen M, Salo P, Kivimäki M, Vahtera J. Change in Job Strain as A Predictor of Change in Insomnia Symptoms: Analyzing Observational Data Like A Non-randomized Pseudo-Trial. SLEEP. Advance Access published September 9, 2016.
http://www.journalsleep.org/AcceptedPapers/SP-144-16.pdf

Lallukka T, Halonen JI, Børge Sivertsen, Pentti J, Stenholm S, Virtanen M, Salo P, Oksanen T, Elovainio M, Vahtera J, Kivimäki M. Change in organizational justice as a predictor of insomnia symptoms: longitudinal study analyzing observational data as non-randomized pseudo-trial. International Journal of Epidemiology. Advance Access published January 8, 2017.
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2017/01/07/ije.dyw293.full.pdf+html