Työterveyslaitos järjestää keväällä seminaarin, joka kokoaa yhteen useamman tutkimus- ja kehittämishankkeiden kirkkaimmat tulokset. Yhdessä keskustellen oivallamme, mistä sotealalla rakentuu onnistunut muutos, miten tukea osallistumista ja yhteisöllisyyttä uudenlaisissa työtiloissa.

Seminaari järjestetään kahdessa paikassa yhtä aikaa. Tampereella on seminaarin päätapahtuma. Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan alustukset Tampereelta ja keskustellaan polttavista kysymyksistä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan näkökulmasta.

Uudista onnistuneesti – osallistava ote sote-alalla
25.4. klo 13-16
Tampere
Helsinki
Ilmoittautuminen käynnissä!

Seminaari on suunnattu erityisesti sote-sektorin esimiehille ja johdolle sekä terveysalan asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Kaikki työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta, osallistamisesta sekä digitaalisuudesta kiinnostuneet ovat toki tervetulleita mukaan. Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen. Sekä Tampereella että Helsingissä on tilojen vuoksi rajattu osallistujamäärä.

13.00
Tervetuloa! – johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos

13.10
Keynote-puheenvuoro, maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaa

13.40
Asiakasosallisuus digitalisoituvassa terveydenhuollossa, Elina Weiste, Työterveyslaitos

14.00
TAMPERE:
Paneelikeskustelu ”Etänä enemmän; Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa”
Panelistit:
Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne
Työterveyspsykologi Tiina Koivisto, Työterveyslaitos.
Kehittämispäällikkö Tarja Heinonen, hyvinvointi, Development Manager, Wellbeing.
Väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki, Tampereen yliopisto
Väitöskirjatutkija Tuuli Turja, Tampereen yliopisto

HELSINKI:
Yhteinen keskustelu
Vetäjinä: Kirsi Luokkala, Heli Ansio

KAHVITAUKO

15.00-15.20 Kehittäminen ja osallisuus eri sairaalaympäristöissä, Heli Heikkilä, Työterveyslaitos

15.20-15.40. Sujuvaa aivotyötä sotealalla, Virpi Kalakoski, Työterveyslaitos
Mikä hoitajien ja lääkäreiden työssä kuormittaa aivoja, mikä innostaa? Miten turha aivokuorma saadaan kuriin sotealalla?

15.40. Loppusanat: Sari Käpykangas, Työterveyslaitos

Puhujien lyhyitä esittelyitä päivitetään tähän osioon.

Työterveyspsykologi Tiina Koivisto toimii tutkimus- ja kehittämistehtävissä Työterveyslaitoksessa. Koiviston osaaminen liittyy terveydenhuollon digitalisoituvaan toimintaympäristöön ja asiantuntijuuden rakentumiseen muuttuvassa työssä.

VTT Elina Weiste työskentelee erikoistutkijana Työterveyslaitoksessa ja hänen erityisosaamistaan ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen kysymykset erityisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukohtaamisissa.

Virpi Kalakoski työskentelee johtavana tutkijana Työterveyslaitoksessa ja hänen erityisosaamistaan on kognitiivinen ergonomia: miten ajatustyöstä saadaan sujuvaa ja mikä tuo työhön turhaa aivokuormaa?

Sosiaalipsykologi Sari Käpykangas toimii tutkijana Työterveyslaitoksessa. Käpykankaan tutkimusosaaminen liittyy organisaation oppimiseen, työntekijälähtöiseen kehittämiseen, työn sujuvuuteen, kehittävään arviointiin ja muutosten hallintaan työelämässä.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Osoitteet:

Seminaari järjestetään kahdessa paikassa yhtä aikaa. Tampereella on seminaarin päätapahtuma.
Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan alustukset Tampereelta webinaarina ja keskustellaan polttavista kysymyksistä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan näkökulmasta.

Tampere
ls Virta 114
Åkerlundinkatu 5, Tampereen yliopisto

Helsinki
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 B