Työterveyslaitos järjesti 25.4.2019 seminaarin, joka kokosi yhteen useamman tutkimus- ja kehittämishankkeiden kirkkaimmat tulokset.
Yhdessä keskustellen syntyi oivalluksia siitä, mistä sotealalla rakentuu onnistunut muutos, miten tukea osallistumista ja yhteisöllisyyttä uudenlaisissa työtiloissa.

Lue seminaarista blogikirjoituksesta: Luovuutta ja luottamusta sote-alalla

Lue blogikirjoituksesta lisää seminaarin aiheesta: Näin uudistat onnistuneesti

 

Ottakaa kaikki mukaan, opetelkaa yhdessä ja varatkaa aikaa.
25.4.2019 Tampere
Videot julkaistu, katso alta!

Seminaari suunnattiin erityisesti sote-sektorin esimiehille ja johdolle sekä terveysalan asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Kaikki työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta, osallistamisesta sekä digitaalisuudesta kiinnostuneet olivat toki tervetulleita mukaan. Seminaari oli maksuton, mutta edellytti ennakkoilmoittautumisen tiloista johtuvan rajatun osallistujamäärän takia. Webinaaria pystyi seuraamaan kaikki halukkaat. Katso alta videot seminaarin puheenvuoroista.

Seminaarin avaus Päivi Husman, Työterveyslaitos ja Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto

Keynote-puheenvuoro: Teemme muutosta yhdessä, maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaa

Asiakasosallisuus digitalisoituvassa terveydenhuollossa, Elina Weiste, Työterveyslaitos

 

Paneelikeskustelu: Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa

 

Kehittäminen ja osallisuus eri sairaalaympäristöissä, Heli Heikkilä, Työterveyslaitos

Sujuvaa aivotyötä sotealalla, Virpi Kalakoski, Työterveyslaitos
Mikä hoitajien ja lääkäreiden työssä kuormittaa aivoja, mikä innostaa? Miten turha aivokuorma saadaan kuriin sotealalla?

Esa Halme on toiminut maakuntajohtajana Pirkanmaan liitossa 9 vuotta. Hän on ollut maakuntajohtajan tehtävässä kahdessa muussakin maakunnan liitossa, yhteensä 26 vuotta. Hänellä on kokemusta aluekehittämisestä EU:n, kansallisella ja alueellisella tasolla ja hän on kirjoittanut useita julkaisuja aiheesta. Koulutukseltaan hän on arkkitehti ja lisäksi hänellä on opintoja kauppa- ja hallintotieteistä Vaasan yliopistosta.

Marika Lanne toimii sosiaali- ja terveysjohtajana Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella, joka tuottaa palveluja 38 500 asukkaan väestöpohjalle. Viime vuosina yhteistoiminta-alueella on toteutettu ikäihmisten palvelurakenneuudistus, jonka myötä asiakkaiden kotiin annettavia palveluita on vahvistettu. Tämä on tarkoittanut henkilöstöresurssin vahvistamista, kotikuntoutuksen käynnistämistä ja etähoivapalvelun käyttöönottoa. Kangasalla eletään voimakasta kehityksen aikaa. Vuoden 2019 keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakkaiden palvelukokemusta, ja siinä keskiössä on sähköisen asioinnin nykyistä laaja-alaisempi mahdollistaminen.

Tuuli Turja (PsK, YTM) työskentelee Tampereen yliopistossa tutkijana. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus (ROSE) hän tarkastelee erityisesti työntekijöiden robotisaatiovalmiutta sääteleviä motivaatio- ja sosiaalipsykologisia mekanismeja. Viimeaikoina hän on keskittynyt puettavan teknologian edellytyksiin uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelutyötä.

Sakari Ilomäki on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Ilomäen tutkimus käsittelee videovälitteistä vuorovaikutusta erilaissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa

Kehittämispäällikkö Tarja Heinonen toimii TAMKin Tutkimus- ja kehittämispalveluissa vastaten strategisesta TKI-painoalasta ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit”. Heinonen on toiminut erilaisissa sote-alan teknologiahankkeissa, sekä projektipäällikkönä juuri käynnistyneessä Etänä Enemmän –sote-työ uudistuu -hankkeessa. Heinonen on koulutukseltaan työfysioterapeutti, TTM sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.

Päivi Husman toimii johtajana Työterveyslaitoksessa.

Työterveyspsykologi Tiina Koivisto toimii tutkimus- ja kehittämistehtävissä Työterveyslaitoksessa. Koiviston osaaminen liittyy terveydenhuollon digitalisoituvaan toimintaympäristöön ja asiantuntijuuden rakentumiseen muuttuvassa työssä.

VTT Elina Weiste työskentelee erikoistutkijana Työterveyslaitoksessa ja toimii projektipäällikkönä juuri käynnistyneessä Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -hankkeessa. Hänen erityisosaamistaan ovat osallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kysymykset erityisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukohtaamisissa.

Virpi Kalakoski työskentelee johtavana tutkijana Työterveyslaitoksessa ja hänen erityisosaamistaan on kognitiivinen ergonomia: miten ajatustyöstä saadaan sujuvaa ja mikä tuo työhön turhaa aivokuormaa?

Sosiaalipsykologi Sari Käpykangas toimii tutkijana Työterveyslaitoksessa. Käpykankaan tutkimusosaaminen liittyy organisaation oppimiseen, työntekijälähtöiseen kehittämiseen, työn sujuvuuteen, kehittävään arviointiin ja muutosten hallintaan työelämässä.

Tutkija Heli Heikkilä työskentelee Työterveyslaitoksessa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa keskeistä on tukea työntekijöiden hyvinvointia ja toimijuutta muuttuvassa työssä. Heli auttaa työyhteisöjä jäsentämään kokonaiskuvaa työnsä kehityspolusta sekä ideoimaan kokeiluja, jotka edistävät sekä uudenlaisten, sujuvien työkäytäntöjen rakentumista että työn mielekkyyttä. Tärkeä osa projekteja on myös kehittävä arviointi.

 

13.00
Tervetuloa! – johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos

13.10
Keynote-puheenvuoro: Teemme muutosta yhdessä, maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaa

13.40
Asiakasosallisuus digitalisoituvassa terveydenhuollossa, Elina Weiste, Työterveyslaitos

14.00
Paneelikeskustelu ”Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa”
Panelistit:
Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne
Työterveyspsykologi Tiina Koivisto, Työterveyslaitos
Kehittämispäällikkö Tarja Heinonen, TAMK
Väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki, Tampereen yliopisto
Väitöskirjatutkija Tuuli Turja, Tampereen yliopisto

KAHVITAUKO

15.00 Kehittäminen ja osallisuus eri sairaalaympäristöissä, Heli Heikkilä, Työterveyslaitos

15.20 Sujuvaa aivotyötä sotealalla, Virpi Kalakoski, Työterveyslaitos
Mikä hoitajien ja lääkäreiden työssä kuormittaa aivoja, mikä innostaa? Miten turha aivokuorma saadaan kuriin sotealalla?

15.40. Loppusanat, Sari Käpykangas, Työterveyslaitos