22.6.2016

Suomessa toimii ainakin 2 000 veneenrakentajaa tai -korjaajaa, jotka altistuvat työssään liuotinaineille. Lujitemuovisten veneiden valmistuksessa pääaltiste on hartsiin liuotettu styreeni. Aiempaa vähemmän styreeniä haihduttavia hartsilaatuja käytetään paljon, mutta silti haitallinen altistuminen on arkea. Alalla on iso riski sairastua pysyvästi aivosairauteen, joka yleensä syrjäyttää työelämästä. Liuottimet ärsyttävät myös ihoa, silmiä ja limakalvoja.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat esittävät, että selvästi altistuneiden työntekijöiden oireilua pitää seurata. Näin saataisiin liuotinten hermostohaitat minimoitua, mikä ehkäisisi eläköitymistä kustannustehokkaasti.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat arvioivat veneenrakentajien liuotinaltistumista keräämällä rekistereistään työpaikkojen ilmanpitoisuusmittaukset ja työntekijöiden biomonitoroinnit. Lisäksi he selvittivät kahdesta veneenrakennusyrityksestä altistumista ja työturvallisuutta. Näin hankittua altistumistietoa verrattiin aiempiin tutkimuksiin.

Työterveyshuolloille laadittiin ajantasaiset ohjeet, joita hyödynnetään Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjan uudistettavassa painoksessa. Kun työterveyshuolto tunnistaa riskit mahdollisimman varhain, ehkäistään veneammattilaisten työkyvyn heikentyminen.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat aineistot myös veneenrakentajien koulutukseen, jotta oikeanlaista turvatietoa saadaan jaettua oppilaitoksiin. Nämä aineistot sekä malliratkaisut turvallisista työtavoista auttavat yhä useampaa veneentekijää säilyttämään terveytensä.

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden yleinen tavoite on tuottaa turvallisista työtavoista malliratkaisut työtehtäviin, joissa yhä on iso sairastumis- ja tapaturmariski.

Turvallinen lujitemuovityö ja veneenrakennus -malliratkaisu valmistuu tänä vuonna.

>> Tutkimusraportti TSR:n sivuilla