20.3.2019

Voidaanko työn tuunaamista lisätä verkkokoulutuksen keinoin? Onko sillä laajempia hyötyjä työntekijän työhyvinvoinnille ja -terveydelle? Tätä tutkitaan Työterveyslaitoksen vastikään käynnistyneessä hankkeessa.

”Työhyvinvoinnin ja -terveyden kehittäminen on pitkään tarkoittanut sitä, että pyritään vähentämään liiallista työkuormitusta ja sairauksia. Meidän tutkimuksemme näkökulma on aidosti työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, sanoo hankkeen vastuullinen tutkija Piia Seppälä Työterveyslaitoksesta.

Työn tuunaaminen tarkoittaa oman työn muokkaamista niin, että se vastaa paremmin omia kykyjä ja tarpeita. Se on arjen innovatiivisuutta nykyisessä työssä. Jokaisessa työssä on osa-alueita, joita voi muokata innostavammiksi tai vähemmän kuormittaviksi. Työn tuunaamisen tavat vaihtelevat työntekijän ja hänen tarpeidensa mukaan.

Työn imu on työhön liittyvä myönteinen tunne- ja motivaatiotila. Työn imun tiedetään edistävän sydämen terveyttä, sillä se on yhteydessä lepohermoston vahvempaan toimintaan. Työn tuunaaminen taas on toimiva keino lisätä työn imua.

Kokonainen kunta mukana tutkimuksessa

Työterveyslaitos on kehittänyt Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksen, jossa opetellaan muokkaamaan työtä työhyvinvointia tukevaksi. Nyt käynnistyneessä tutkimuksessa valmennukseen osallistuu Petäjäveden kunnan henkilöstö.

”Koska kokonaisen kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua valmennukseen, voimme tutkia sen vaikuttavuutta eri ammattialojen ja -ryhmien parissa. Siksi tuloksia voidaan soveltaa suomalaisten työntekijöiden hyödyksi laajemminkin”, Piia Seppälä sanoo.

Valmennus kestää kuusi viikkoa. Petäjäveden kunnan työntekijät vastaavat kolmesti tutkimuskyselyyn, ja heillä toteutetaan myös kolme kertaa kolmen vuorokauden sykevaihtelumittaukset.

Nämä menetelmät auttavat selvittämään, voidaanko verkkovalmennuksen avulla lisätä työn tuunaamista ja työn imua sekä edistää myös sydämen terveyttä.

Kunnissa on tarvetta työn tuunaamiselle

Hiljattain valmistuneen Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimuksen mukaan kuntatyöntekijöiden työn vaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet ja työn voimavarat heikentyneet. Samalla työn imu on vähentynyt ja työuupumusoireet sekä terveysriskit lisääntyneet.

”Kuntatyöntekijät voivat aiempaa huonommin, joten kuntasektorilla on erityistä tarvetta työn tuunaamiselle”, Piia Seppälä sanoo.

Hän nostaa esiin myös työelämän uudet kehityssuunnat, kuten teknologiset muutokset ja ihmisten työnkuvien muutokset. Työntekijöiltä odotetaan oma-aloitteisuutta, uusien työtapojen kokeilemista ja osaamisen monipuolista hyödyntämistä. Työn tuunaamisen on osoitettu olevan toimiva keino ylläpitää ja edistää työhyvinvointia varsinkin muutosten keskellä.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä -tutkimuksen tulokset ovat selvillä vuoden 2020 lopussa.

 

Lisää tietoa:

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä -tutkimushanke

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Työn imu

Epävarmuus koettelee kuntahenkilöstöä – hyvä johtaminen ennakoi aktiivista sopeutumista muutoksiin