13.9.2018

Vuosittain useat työntekijät lähestyvät urallaan vaihetta, jolloin omaa eläkkeelle siirtymistä ja työssä jatkamista aletaan suunnitella.

–Perinteisen mallin mukaan eläkkeelle siirrytään, kun Kelan paperit kolahtavat postilaatikkoon ja työpaikalla on juotu eläkekahvit, sanoo yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta.

Ehkä työntekijä olisikin halukas jatkamaan työssään vielä muutaman vuoden, vaikkapa osa-aikaisena tai ”keikkalaisena”.

–Voi käydä niin, että työntekijä ei oikein tiedä, onko hänen mahdollista jatkaa työssä jopa eläkeiän jälkeen, sanoo professori ja akatemiatutkija Monika von Bonsdorff Vaasan yliopistosta.

Mikä motivoi ja auttaa jaksamaan?

Eläkkeellä työskentelyn mahdollisuuksista ja edellytyksistä olisikin tarpeellista keskustella työpaikoilla nykyistä enemmän. Jyväskylän yliopiston JATKIS-hankkeessa kehitetty työkalu eli kehityskeskustelulomake on tarkoitettu 50 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työuran loppuvaiheen suunnitteluun.

–Lomake kannustaa työntekijää pohtimaan tarpeitaan ja toiveitaan lopputyöuralleen: mikä häntä työssään motivoi ja mitkä asiat edistäisivät työssä jaksamista vielä eläkeiässäkin, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Katja Kärkkäinen.

Helppokäyttöinen työkalu auttaa esimiestä kartoittamaan, millaisia tarpeita, toiveita ja suunnitelmia työntekijöillä on työuransa loppupuolella. Se täydentää organisaatioiden omia kehityskeskustelulomakkeita.

JATKIS-hankkeen sivuilla oleva kehityskeskustelulomake on vapaasti tulostettavissa työntekijöiden ja työnantajien käyttöön.

 

Aiheesta lisää:

JATKIS-hanke (Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely)

Keskustellaan työssä jatkamisesta työpaikoilla  (Jyväskylän yliopiston tiedote)