23.10.2019

–Sivustomme tekee näkyväksi, mitä työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus pitää sisällään ja millaista kehitystyötä maakunnissa on tehty. Sivuston hyvät käytännöt ovat esimerkkejä toimintamalleista, jotka tekevät työikäisten terveydenhuollosta sujuvampaa ja tehostavat työterveyshuollon sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä, kertoo hanketta johtava kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitoksesta.

–Hyvät käytännöt ovat arjessa luotuja tai mietittyjä ratkaisuja, joita toivomme hyödynnettävän työikäisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitettäessä.

Hakulinen sanoo, että hyvien käytäntöjen avulla voidaan sujuvoittaa työikäisten palvelupolkuja työkyvyn tuen asioissa sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.

Sivuston sisältö noudattaa työikäisten sote-palvelukokonaisuuden rakentamisen yleisiä tavoitteita.

Verkkosivusto on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, kehittäjien ja päättäjien vapaasti hyödynnettäväksi. Sivusto on rakennettu työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden rakentamisen tavoitteiden mukaan. Tavoitteet ovat:

  1. Yhteistyön rakenteiden luominen työikäisten palvelukokonaisuuden koordinointiin. Tämä edellyttää myös työterveystoimijoiden alueellista järjestäytymistä.
  2. Työkykyasioiden huomiointi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä ja työkykyasioiden jouheva ohjautuminen työterveyshuoltoon.
  3. Työikäisten sairaanhoidon toteutuminen työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyönä niin, että hoitopolut toteutuvat eikä tehdä päällekkäistä työtä.
  4. Työhön liittyvien sairauksien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja työterveyshuollon kytkeminen osaksi niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
  5. Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistämisen yhteiset toimintamallit ja tavoitteet, joissa myös työterveyshuollon osaamista hyödynnetään
  6. Työikäisten terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan tiedon yhteiskäytön tehostaminen eri toimijoiden kesken, alueellisesti sekä kansallisella tasolla.

Tutustu näihin:

Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus – hyviä käytäntöjä -sivusto
Työke – Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hanke