26.4.2017

Oppaasta on apua muun muassa sisäilmaongelman terveydellisen merkityksen arvioinnissa ja sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

Ohjeessa käydään läpi työterveyshuollon, työnantajan, työntekijöiden, kiinteistön omistajan, työsuojeluvalvonnan ja terveydenhuollon muiden toimijoiden tehtävät ja roolit sisäilma-asioissa. Onnistunut viestintä on sisäilmaongelmissa erittäin tärkeää.

Ohjeessa perehdytään myös sisäilmastoselvityksen laadintaan ja altistumisolosuhteiden arviointiin.

Sisäilmasta oireilevan potilaan tilannetta käsitellään monesta näkökulmasta.

Vastikään valmistunut Käypä hoito –suositus ”Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas” ja siihen liittynyt tutkitun tiedon arviointi ja päivitys ovat tuoneet kaivattua lisätietoa myös työterveyshuollon vastaanotolle.

Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma, Työterveyslaitos 2017.

Käypä hoito –suositus: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Duodecim 2017.