Kansallinen ohjausryhmä (EU-OSHA)

Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto toimii kolmikantaisesti. Suomen koordinaatiokeskuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työterveyslaitos johtaa ohjausryhmää.

Ojausryhmän kokoonpano

Kirsi Ahola, johtaja, Työterveyslaitos, puheenjohtaja   
Taina Pääkkönen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos,  sihteeri   

Liisa Hakala, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö    

Erkki Auvinen, STTK   
Anna Kukka, Kunta- ja hyvinvointialuetyöantajat
Marja Kaari, TVK   

Anne-Marie Kurka, Työsuojelurahasto   
Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos  
Ulla Westermarck, Kirkon työmarkkinalaitos  

Anne Mironen, SAK   
Auli Rytivaara, EK   

Päivi Sarmala, Työturvallisuuskeskus 
Lotta Savinko, AKAVA   

Asiantuntijajäsenet:    

Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö   
Teija Pakanen, Business Finland 

Avainsanat

euosha