Tuki- ja liikuntaelinsairaudet työelämässä

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisempiä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syitä. Ne ovat usein myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syynä. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tule-sairauksien arvioidaan aiheuttavan yhteiskunnalle vuosittain miljardien eurojen kustannukset.

Fysioterapeutti ohjaa naisen liikkeitä

Runsas ja pitkäkestoinen istuminen kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita ja aiheuttaa niska-ja selkävaivoja. Muita työhön liittyviä kuormitustekijöitä ovat muun muassa fyysisesti raskas työ, toistotyö ja staattiset tai hankalat työasennot, kuten kumarassa työskentely. Myös psykososiaaliset tekijät, kuten työn liian suuret vaatimukset, vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja huono työtyytyväisyys, lisäävät tule-sairauksien riskiä.

Työpaikoilla tulee tunnistaa kokonaisvaltaisesti työssä olevat haitta-, vaara- ja kuormitustekijät. Tule-terveyttä edistetään suunnittelemalla työ, työvälineet ja työympäristön ergonomia – myös kognitiivinen ergonomia – vastaamaan yksilön ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Myös työjärjestelyillä, kuten työkierrolla ja työnjaolla, voidaan ehkäistä tule-ongelmia.

Omien työtapojen kehittäminen, monipuolinen liikunta, riittävä uni ja ylipainon sekä tupakoinnin välttäminen auttavat osaltaan ylläpitämään työkykyä ja ehkäisemään tule-vaivoja.

Avainsanat

euosha