20.9.2017

Tutkimuksessa vertailtiin työssä tylsistymisen yleisyyttä eri työntekijäryhmissä ja selvitettiin sen yhteyttä työhyvinvointiin ja työtä koskeviin asenteisiin. Lisäksi tarkasteltiin työn yksilöllisen muokkaamisen eli työn tuunauksen roolia tylsistymisen ehkäisyssä.

Koska tylsistymistä on aiemmin tutkittu pääosin yksitoikkoisen ja teollisen työn yhteydessä, tässä tutkimuksessa keskityttiin suomalaisiin valkokaulustyöntekijöihin ja korkeasti koulutettuihin työntekijöihin.

Leipääntynyt miettii työpaikan vaihtoa

Tutkimuksen mukaan työssä tylsistyminen ei rajoitu tietyntyyppisiin töihin, vaan se koskettaa eri alojen työntekijöitä.

Tylsistyminen voi vaikuttaa haitallisesti sekä yksilöön että organisaatioon. Mitä useammin työssä tylsistymistä koetaan, sitä enemmän työntekijät raportoivat heikompaa työhyvinvointia ja aikeita lähteä työpaikasta.

Valkokaulustyöntekijöiden leipääntyminen liittyi siihen, että he eivät päässeet tekemään työtä kykyjensä mukaan. Työ ei tarjonnut yksilön taitoja tai tavoitteita vastaavia tehtäviä tai erilaiset tekijät, kuten keskeytykset ja työkuorma, estivät tehtäviin keskittymisen halutulla tavalla.

Sopivia haasteita ja keskittymisrauhaa

Työntekijän pyrkimys lisätä mielekkäitä haasteita työhönsä vähensi tylsistymistä ja lisäsi työn imua pitkällä aikavälillä.

Tylsistymistä voidaan ehkäistä sillä, että työntekijöille annetaan sekä tilaa tarttua itselle sopiviin haasteisiin että aito mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä.

 

Lotta Harjun väitöstilaisuus pidetään 21.9.2017 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa Espoossa. Väitöskirjan nimi on Taming the Beast of Boredom – Exploring Boredom at Work and the role of Job Crafting.

Tutustu myös:
Työn tuunaaminen
Työn imu
Aalto-yliopiston väitöstiedote