9.5.2019

Hyvin suunnitellut työskentelytilat tukevat sote-alan työntekijän työtä ja työssä jaksamista. Väitöstutkimuksessa kehitetty sote-tilojen käytettävyyden viitekehys esittää kuusi käytettävyyden pääelementtiä, jotka ovat toiminnallisuus, turvallisuus, terveellisyys, orientoitavuus, vuorovaikutus ja viihtyisyys.

Väitöstutkimuksessa on tarkasteltu sairaala-, perusterveys- ja vanhuspalvelurakennusten työtilojen käytettävyyttä, erityisesti ikääntyvän työntekijän näkökulmasta.

Tutkimus koostuu neljästä osatutkimuksesta. Tutkimusaineistoa varten on haastateltu muun muassa senioritalon asukkaita, sote-alan työntekijöitä sekä sote-alan rakentajia ja suunnittelijoita. Sote-rakennuksia osatutkimuksissa on ollut kuusi: kaksi vanhusten palvelutaloa, yksi hyvinvointikeskus ja kolme sairaalakiinteistöä.

Koska käytettävyystutkimuksissa keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon käyttäjien tarpeet ja käyttäjäkokemukset (user experience), on tutkimusaineistoa kerätty myös näissä kohteissa suoritettujen käytettävyyskävelyjen avulla. Tilan käyttäjät ovat parhaita asiantuntijoita tilojen käytettävyyden suhteen, joten onnistuneen suunnitteluratkaisun kannalta onkin aina oleellista kuulla eri käyttäjäryhmien edustajia.

Väitöstutkimuksen mukaan käytettävyyden tärkeimmät elementit tutkittujen sote-tilojen kohdalla ovat toiminnallisuus, turvallisuus, terveellisyys, orientoitavuus, vuorovaikutus ja viihtyisyys.

Väitöstutkimus antaa aiheen myös olettaa, että korjauskohteissa tilojen toiminnallisuutta lisäämällä on mahdollista saada kustannussäästöjä, kun otetaan huomioon tilakustannusten lisäksi myös muuttuneen toiminnan kustannukset eli lasketaan kokonaiskustannukset.

Väitöstutkimuksessa kehitetty sote-tilojen käytettävyyden viitekehys, jossa on esitetty myös käytettävyyden kriteerit, toimii keskustelun apuna ja työkaluna jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa, sekä tarkastuslistana koko suunnitteluprosessin ajan. Viitekehystä voivat käyttää muistilistana suunnittelijoiden lisäksi myös kiinteistökehittäjät ja kiinteistöjohto sekä sosiaali- ja terveysalan johtamistyötä tekevät.

Väitöstilaisuus on 10.5.2019 klo 12 Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa, sali M1, Otakaari  X, Espoo.
Vastaväittäjänä on professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta.