11.4.2017

Jopa joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii erilaisista työuupumusoireista, joita ovat muun muassa väsymys, työn merkityksen kyseenalaistaminen, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen sekä usein myös kokemukset muistin ja keskittymisen vaikeuksista.

Työterveyslaitoksen tutkija, psykologian lisensiaatti Laura Sokka tarkasteli väitöstutkimuksessaan työuupuneiden ja heidän verrokkiryhmänsä selviytymistä tiedonkäsittelyn kannalta haastavista tehtävistä sekä kuulotiedon käsittelyä aivotasolla.

Työuupuneet reagoivat verrokeitaan nopeammin kielteisiin äänensävyihin puheäänessä ja hitaammin iloiseen äänensävyyn.

– Vaikuttaa siltä, että työssään uupunut on herkistynyt negatiivisille viesteille, Sokka toteaa.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa työssä käyvien työuupumuksesta kärsivien aivotoimintaa tarkasteltiin aivosähkökäyrämenetelmän keinoin tiedonkäsittelyä haastavien tehtävien aikana.

Tutkimukseen osallistui 41 työssä käyvää henkilöä, joilla oli erilaisia työuupumusoireita sekä 26 verrokkihenkilöä. Koeasetelma toistettiin tänä keväänä, joten jatkotutkimuksissa saadaan tarkempaa tietoa aivoaktiivisuuden muutosten pysyvyydestä.

Psykologian lisensiaatti Laura Sokka väittelee 19.4.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Burnout in the brain at work. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorio XII, Unioninkatu 34, Helsinki.

>>Lue lisää Helsingin yliopiston tiedotteesta.