28.11.2016

Alaselkä- ja polvikipu ovat yleisiä oireita ja aiheuttavat usein haittaa, terveyspalvelujen käyttöä ja työkyvyttömyyttä. Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää varhaisten terveyteen ja elämäntapoihin liittyvien tekijöiden merkitystä liikuntaelinten terveydelle ja työkyvyttömyydelle. Lähestymistapana käytettiin elämänkaarta.

Terveyteen liittyvät ongelmat, etenkin mielenterveysongelmat ja varsinkin samanaikaiset tuki-ja liikuntaelinten ja mielenterveyden ongelmat ovat työkyvyttömyyseläkkeen tärkeitä ennustavia tekijöitä.

Ylipainon ehkäisy nuoruudessa ja lisäpainon kertymisen välttäminen aikuiselämän aikana saattavat ehkäistä säteilevää alaselkäkipua, polvikipua ja siihen liittyvää toimintakyvyn vajavuutta.

Kutsuntatarkastusten ja varusmiespalvelun aikana sekä kouluterveydenhuollossa ja nuorten aikuisten kohdalla työterveyshuollossa voisi tunnistaa työkyvyttömyyttä uhkaavat tekijät ja ryhtyä ehkäiseviin toimiin.

Tutkimuksen lähdeväestö koostui kansallisesti edustavasta satunnaisotoksesta, johon kuului 2843 miestä, iältään 18-50 vuotta. Miesten asevelvollisuustiedot yhdistettiin Terveys 2000 tutkimuksen sekä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen eläkerekistereiden tietoihin.

Ylilääkäri Heikki Frilander väittelee 2.12.2016 Helsingin yliopistossa aiheesta Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability – a life course approach. Väitöstilaisuus järjestetään Haartman-instituutissa (luentosali 2). Osoite on Haartmaninkatu 3, Helsinki.

>> Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston digilaalisessa arkistossa (HELDA)