18.5.2017

Työterveyslaitoksen johtaja psykologi, psykologian lisensiaatti Teemu Paajanen väittelee psykologian alalta 26.5.2017 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöksen aihe on CERAD-kognitiivinen tehtäväsarja ja magneettikuvantaminen lievän kognitiivisen heikentymän ja varhaisen Alzheimerin taudin tunnistamisessa.

Väitöstutkimuksessaan Teemu Paajanen tutki CERAD-kognitiivisen tehtäväsarjan ja rakenteellisen magneettikuvauksen (MRI) uudenlaisia sovelluksia lievän kognitiivisen heikentymän ja alkavan Alzheimerin taudin tunnistamisessa. Tutkimuksessa selvisi, että CERAD-kokonaispistemäärät erottelevat alkavasta Alzheimerin taudista kärsivät henkilöt terveistä verrokeista 87-89 prosentin sensitiivisyydellä ja 84-86 prosentin spesifisyydellä jo vuosi ennen kliinistä diagnoosia. Erottelutarkkuus oli selvästi parempi kuin yksittäisillä osatesteillä tai laajasti kliinisesti käytetyllä MMSE-testillä.

Väitöstyö toi uutta tietoa aivojen rakenteellisista muutoksista Alzheimerin taudin hyvin varhaisessa vaiheessa ja näiden muutosten yhteydestä kognitiiviseen suoriutumiseen. Lisäksi väitöstutkimuksen perusteella diagnostinen tarkkuus paranee, kun tapahtumamuistin arviointi tehdään monipuolisesti. Tapahtumamuistin heikentyminen on tyypillinen Alzheimerin taudin kognitiivinen ensioire.

– Kehitimme CERAD-testistöön myös kaksi uutta episodisen muistin yhteispistemäärää, jotka sisältävät paitsi kielellisen aineksen viivästettyä mieleen palauttamista ja tunnistamista myös näönvaraisen aineksen muistamista. Nämä muistin kokonaispistemäärät osoittautuivat kliinisessä lievästä kognitiivisesta heikentymästä kärsivien henkilöiden seuranta-aineistossa tarkimmiksi menetelmiksi ennustamaan myöhempää Alzheimerin tautiin sairastumista, Paajanen kertoo tiedotteessa.

CERAD-tehtäväsarja on Suomessa laajasti perusterveydenhuollossa käytössä oleva menetelmä ja se kuuluu Käypä hoito -suosituksen mukaisiin muistisairausepäilyn perusselvitykseen yli 60-vuotiailla. Paajasen väitöstutkimuksen tuottamat tulokset ovatkin näin ollen helposti sovellettavissa myös kliiniseen käytäntöön.

>> Lue lisää Itä-Suomen yliopiston tiedotteesta