29.9.2020

Vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen  Työterveyslaitoksesta väittelee 7.10. klo 12-16 Aalto-yliopistossa sisäympäristöteknologian alueelta.

Väitöskirjan nimi on “Koettu sisäympäristö ja altistumisolosuhteet terveydenhuollon työpaikoilla” – “Perceived indoor environment and probality of abnormal indoor air exposure in health care workplaces”.

Työympäristön haittatekijöiden ja niiden laajuuden tunnistamisessa tarvitaan altistumisolosuhteiden arviointia. Arviointimenetelmä perustuu rakennuksessa ja sisäympäristössä tehtyjen selvitysten tulosten luokitteluun ja sitä voidaan hyödyntää osana työpaikkojen työympäristön terveydellisen merkityksen arviointia.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin altistumisolosuhteiden ja työntekijöiden ryhmätason oire-, olosuhdehaittakokemusten ja psykososiaalisen työympäristökokemusten sekä terveystietojen välistä yhteyttä terveydenhuollon työpaikoilla. Samalla tutkittiin myös työntekijöiden kokemien oireiden ja olosuhdehaittojen sekä psykososiaalisen työympäristökokemuksen yleisyyttä.

Työ- ja sisäympäristöihin liittyviä ongelmia  tulee lähestyä laaja-alaisesti ja moniammatillisesti

Tutkimuksen mukaan altistumisolosuhteet eivät ole täysin yhteydessä  työntekijöiden oire-, olosuhdehaitta ja psykososiaaliseen työympäristökokemukseen. Silloin, kun tiloissa esiintyy monia eri sisäilman epäpuhtauslähteitä ja ilmanvaihdon puutteita, voi oireisiin ja olosuhdehaittakokemuksiin vaikuttaa monta tekijää.

Myös muilla tekijöillä, kuten yksilöllisillä ja organisaatioon liittyvillä tekijöillä voi olla vaikutusta työympäristökokemuksiin. Siksi työ- ja sisäympäristöihin liittyviä ongelmia  tulee lähestyä laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Tutkimus tarjoaa uutta vertailuaineistoa sisäilmastokyselyiden tulkinnan avuksi terveydenhuollon työpaikoille.

Vastaväittäjä on professori Ulla Haverinen-Shaughnessy, Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Heidi Salonen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.

Etäväitöksen seuraaminen tapahtuu Zoom-yhteyden avulla

https://aalto.zoom.us/j/68069357832

ID: 68069357832

Zoom pikaopas 

Linkki väitöskirjaan