11.5.2017

Tiedote 27/2017

Hallitus tavoittelee jatkossa työterveyshuollon painopisteen muuttamista enemmän työkykyä tukevaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

– Se, onnistuuko suunnanmuutos, riippuu valinnanvapausmallin ja monituottajamallin toimivuudesta, sanoo johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

– Työnantajat haluavat pitää henkilöstönsä työkykyisinä ja taata työntekijöille nopean hoitoon pääsyn ja paluun työhön. Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan yritysten kilpailukykyyn ja tulokseen.

Työkyvyttömyys tulee kalliiksi paitsi yrityksille niin koko yhteiskunnalle, yksilön inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

– Työkyvyttömyyden vähentäminen edellyttää toimivien peruspalveluiden lisäksi myös maakunnallisesti rakennettuja yhteistyömalleja sote-palveluiden ja työterveyshuollon välille, muistuttaa Mäkitalo.

-Tiedonkulun saumattomuus on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa asiakkaalla on työkykyongelma tai sen uhka.

Yhteistyömalleja ja tietojärjestelmien yhteensopivuutta tarvitaan myös ammattitautien ja työperäisten sairauksien hoidossa sekä terveyden edistämisessä. Jotta sote-ja työterveyshuoltojärjestelmien toiminnasta saadaan laadukasta seurantatietoa tehokkaasti, pitää järjestelmien toimia yhteen.

– Työssä käyvien työkyky ei saa jäädä sote-uudistuksen uhriksi, korostaa Mäkitalo

STM:n tiedote 9.5.2017: Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Aikaisemmat Työterveyslaitoksen tiedotteet työterveyshuollosta ja sotesta

Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu 18.10.2016

Mielipiteet työterveyshuollon roolista tulevaisuudessa jakaantuvat voimakkaasti  31.8.2016

Valinnanvapaustyöryhmä ehdottaa merkittäviä muutoksia työterveyshuollon korvausperusteisiin 31.5.2016

Miltä sote-uudistus näyttää työterveyshuollon näkökulmasta? 9.11.2015