Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopasta voidaan käyttää työsuojelusta tiedottamiseen, apuna perehdytyksessä työpaikan työsuojelukäytäntöihin tai muistuttamassa työntekijöitä työsuojeluasioiden huomioimisen tärkeydestä työssä.

Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

Koronavirukseen liittyvät tiedotteet ja ohjeet:

vesihuolto_logot