Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopasta voidaan käyttää työsuojelusta tiedottamiseen, apuna perehdytyksessä työpaikan työsuojelukäytäntöihin tai muistuttamassa työntekijöitä työsuojeluasioiden huomioimisen tärkeydestä työssä.

Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

vesihuolto_logot