Vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työpaikoilla sattuneista tapaturmista merkittävä osa tapahtuu laitosten ja toimistojen ulkopuolella kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa. Yleisimmät tapaturmatyypit olivat liukastumiset, nyrjähdykset, venähdykset, puristumiset, viiltohaavat ja roska silmään. Loukkaantunut kehon osa on useimmissa tapauksissa sormi, jalka, jalkaterä, kantapää, käsivarsi, ranne, olkapää, selkä ja silmä.

Kaikki toimialat mukaan lukien tyyppitapaturmien aiheet ovat A-tikastapaturma, työtasolta putoamiset rakennustöissä, kulmahiomakoneella sattunut tapaturma ja kaivannon sortumasta aiheutunut tapaturma.

Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu huomioon joustavasti. Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä. Lähtökohtana kehittämiselle on riskien ja työympäristön arviointi. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen edistävät työturvallisuutta.