Maankaivutyöt

 • Ota selvää kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista ennen kaivuutyöhön ryhtymistä.
 • Huolehdi, että kaivanto tuetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • Jos kaivantoa ei tueta, varmista, että kaivannon luiskat kaivetaan maan laatuun ja olosuhteisiin nähden riittävän loiviksi tai porrastaen.
 • Muista, että sortumavaara kasvaa sateen, kuivumisen, roudan sulamisen ja tärinän johdosta. Erityistä huolellisuutta on noudatettava myös kaivettaessa löysää maata tai 2 metriä syvempää, kapeaa kaivantoa.
 • Pidä ajoneuvot ja koneet riittävällä etäisyydellä kaivannon reunasta ja läjitä kaivumaat riittävän kauaksi. Huolehdi tarvittaessa, että kaivantojen ympärillä on putoamissuojaukset ja vaara-alueen merkintä.
 • Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin ja kiinnitä jatkuvasti huomiota niiden kuntoon. Älä käytä viallista konetta.
 • Kiinnitä huomiota kaluston havaittavuuteen ja henkilöiden liikkumiseen vaaranalaisissa paikoissa. Vältä turhaa oleskelua työkoneiden läheisyydessä, äläkä mene koneiden työskentelyalueelle niin, ettei kuljettaja näe sinua.
 • Järjestä kaivantoon kunnolliset nousu- ja kulkutiet.
 • Käytä tarpeellisia henkilönsuojaimia: Suojakypärä ja turvajalkineet työskenneltäessä ajoneuvojen ja koneiden vaara-alueella. Suojaava, selvästi erottuva vaatetus (varoitusvaatetus tai turvaliivi).

Louhintatyöt

 • Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin ja kiinnitä jatkuvasti huomiota niiden kuntoon. Älä käytä viallista konetta.
 • Ilmoita porauksen yhteydessä havaitsemistasi halkeamista ja ruhjeista räjäytystyön johtajalle.
 • Peitä louhintakenttä huolellisesti ennen räjäytystä.
 • Noudata varovaisuutta räjäytysaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa. Siirrä käyttämättä jääneet räjäytystarvikkeet välittömästi turvalliseen paikkaan ja tuhoa räjähtämättä jääneet panokset määräysten mukaisesti.
 • Varmista, ettei vaara-alueella liiku ihmisiä.
 • Käytä tarpeellisia henkilönsuojaimia: Suojakypärä, suojakäsineet ja turvajalkineet. Suojaava, selvästi erottuva vaatetus. Kuulo- ja silmäsuojaimet porattaessa.

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). 7 luku: Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä.

Lisää aiheesta

Maa- ja vesirakentajan turvaksi (TKK)
Vaara vaanii kaivannossa -tutkimushankkeen loppuraportti (pdf) (Liikennevirasto)
Maa- ja vesirakentajan turvaksi (TTK)
RIL 263-2014 Kaivanto-ohje