Telineet

Telineet voivat olla joko kiinteitä tai siirrettäviä. Telinetyyppi valitaan työn sekä käyttökohteen ja ympäristön vaatimukset huomioiden. Hankittaessa telineitä on varmistettava, että työtelineelle on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma. Telineen käyttöönottotarkastus tehdään aina heti telineen pystyttämisen jälkeen. Tarkastetussa telineessä tulee olla telinekortti, johon merkitään telineelle tehdyt tarkastukset.

Tikkaat

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan työalustana vain, kun työtelineitä ei voida kohtuudella edellyttää työn lyhytkestoisuuden tai muusta vastaavasta seikasta johtuen. A-tikkaan tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu.

A-tikkailta ei saa tehdä töitä, joissa vaaditaan suurta voiman käyttöä, tai jos tehdään palovaarallisia töitä tai on muutoin kaatumisvaara työn tai alustan vuoksi. A-tikas on lukittava työskentelyn ajaksi siten, että se on jäykkä ja luja. A-tikkaan käyttö on kielletty yli kahden metrin työtasolla.

Nojatikkaat ovat yleisimpiä tikastapaturmien aiheuttajia ja siksi niitä ei saa lainkaan käyttää työalustana. Niitä voidaan käyttää tilapäisenä kulkutienä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin lyhytaikaisiin ja kertaluontoisiin töihin.

Lisää aiheesta

Telineturvallisuus! – Ohje nojatikkaiden käytöstä (pdf) (Rakennusteollisuus)
TOT 6/11 Tikastöissä sattuneet työpaikka- kuolemantapaukset (teematutkinta) (TVL)
Malli telinekortista (doc)