10.10.2017

Tiedote 48/2017

Moni yrittäjä tekee pitkää työpäivää ja -viikkoa sekä pitää keskimäärin vähemmän lomia kuin muut. Joka kolmas yrittäjä sinnittelee työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmien kanssa. Osa yrittäjistä kuitenkin onnistuu hyvin tasapainon löytämisessä. Omia ajanhallinnan taitoja voi myös kehittää.

– Hyvä tavoite on pyrkiä siihen, että itselle merkitykselliset asiat eivät jää liian vähäiselle huomiolle. Jokaisen yrittäjän olisikin hyvä ottaa agendalleen omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen, kertoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta.

Työ, muu elämä ja ajanhallinta -oppaassa kerrotaan myös ajan hallinnan työkaluista ja oppaan esimerkeistä saa lisää vinkkejä omaan ajanhallintaan.

Yrittäjän verkostot tukevat sekä liiketoimintaa että hyvinvointia

Verkostojen avulla yrittäjä voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Niistä voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa yrityksen myyntiä ja tehostaa toimintaa. Samalla voi saada uusia oivalluksia ja ideoita, kehittää tuotteita ja palveluita sekä parantaa omaa osaamistaan.

– Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa voi olla myös hyvä tapa irrottautua työstä, helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä jakaa ajatuksia ja huolia, joita muiden kuin yrittäjien saattaa olla vaikea ymmärtää, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Verkostot pienyrittäjän tukena -opas kuvaa verkostoitumisen hyötyjä, esittelee erilaisia verkostoja ja kertoo, mitä verkostoissa toimiminen vaatii. Opas antaa myös käytännöllisiä vinkkejä siihen, miten muihin ihmisiin tutustuu parhaiten.

– Hyvä lähtökohta on, että pitää olla aidosti kiinnostunut muista ihmisistä. Vuorovaikutuksessa kannattaa keskittyä niihin asioihin, joiden arvelee saavan toisen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Teeskentelyyn tai mielistelyyn ei kuitenkaan kannata sortua, yrittäjä Yusuf Mohamed kuvaa oppaassa.

Verkostot pienyrittäjän tukena ja Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjille -oppaat on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille –hankkeen (2015-2017) Työterveyslaitoksen vastuulla olevassa osahankkeessa ”Maahanmuuttajayrittäjien työhyvinvointi” yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja NewCo YritysHelsingin kanssa. Hankkeessa on järjestetty työhyvinvointipajoja yrittäjille, joissa on yhdessä osallistujien kanssa pohdittu yrittäjän jaksamiseen ja yrittäjänä pärjäämiseen vaikuttavia seikkoja. Oppaat ovat saatavilla suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Työterveyslaitos julkaisee myöhemmin syksyllä vielä sarjan kolmannen oppaan Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus.

Lisätiedot:
Vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos, p. 043 824 3765, barbara.bergbom(at)ttl.fi
Erikoistutkija Auli Airila, Työterveyslaitos, p. 043 824 5472, auli.airila(at)ttl.fi

>>Verkostot pienyrittäjien tukena –opas
>>Työ, muu elämä ja ajanhallinta –opas yrittäjälle