Ryhmätoimintaan osallistuminen voi olla haastavaa esimerkiksi haja-asutusalueilla asuville ja kiireisille yrittäjille. Yrittäjien vertaisryhmille ja verkostoitumismahdollisuuksille on kuitenkin tarvetta, koska sosiaalinen tuki parantaa työssä jaksamista ja vähentää stressiä.

Videovälitteisyys luo uusia mahdollisuuksia perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle. Se on kustannustehokasta, koska sekä osallistujat että vetäjät voivat osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan ja omilta koneiltaan.

Opas on kirjoitettu Naiset työssä – naisyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämisen -ESR-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Hankkeessa järjestettiin videovälitteisiä vertaisryhmiä yrittäjille vuosina 2015–2017.

Oppaan tekijät: Hannonen Heli, Nevanperä Nina, Mäenpää-Moilanen Eija, Weiste Elina, Turpeinen Merja, Salmi Anne, Timonen Kirsi, Laitinen Jaana

Lataa Vinkkeja videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen -opas käyttöösi (pdf)