30.3.2017

Tiedote 19/2017

Rahoituksemme painopiste on kääntynyt rahoittaja- ja markkinavetoiseksi. Omasta liiketoiminnastamme on tullut kannattavaa.

Käynnistimme vuonna 2016 neljä strategista kärkihanketta

  • Uudistuva työterveyshuolto
  • Työkyky ja työura
  • PK-yrittäjyys ja kasvu sekä
  • Hyppäys digiin

– Pääsimme hankkeissa hyvään vauhtiin, mutta runsaasti työtä on vielä edessä, sanoo pääjohtaja Antti Koivula.

– Esimerkiksi Työkyky ja työura -kärjessä haluamme varmistaa, että työkyvyn kehittäminen on suomalaisissa yrityksissä ykkösprioriteetti.

– Hyppäys digiin -kärjessä haluamme taas varmistaa, että ihminen on digitalisaation keskiössä eikä eteenpäin mennä vain tietojärjestelmien ja koneiden ehdoilla.

Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään vain hyvinvoivan henkilöstön avulla

Sote-uudistus oli kuuma puheenaihe 2016 ja on sitä edelleen. Sote- ja maakuntauudistuksessa 215 000 henkilöä vaihtaa työnantajaa. Muutokseen liittyy aina epävarmuutta, mutta muutos avaa myös uusia mahdollisuuksia. Tarjoamme muutostukea johdolle, esimiehille ja sote-henkilöstölle.

– Nostimme viime vuonna keskusteluun myös työterveyshuollon roolin osana sosiaali- ja terveyspalveluita, muistuttaa Koivula.

– Meidän mielestämme työterveyshuollon pitäisi painottua jatkossa ennaltaehkäisyyn sairaanhoidon sijasta. Tavoitteena on, että työterveyshuolto toimii saumattomasti yhteen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen kanssa.

Hyvinvointia työstä

Suuntaamme vuoteen 2017 tasapainoisessa tilanteessa. Haluamme jatkaa moniulotteista työelämän kehittämistyötämme työn murroksen keskipisteessä – ja ennen kaikkea olla vaikuttava keskustelujohtaja työkyvyn, työterveyden, turvallisuuden ja työhyvinvoinnin saralla.

– Haluamme, että visiostamme Hyvinvointia työstä tulee totta kaikilla suomalaisilla työpaikoilla, painottaa Koivula.

Tutustu vuosikertomukseen ja Antti Koivulan videoterveisiin

Lisätiedot: Antti Koivula