14.3.2018

– Vuosi 2017 oli Työterveyslaitokselle vahva, sanoo pääjohtaja Antti Koivula katsauksessaan.
– Saavutimme asettamamme tavoitteet ja käynnistimme uusia tutkimusavauksia esimerkiksi ”työelämän big-data” -koontialustan rakentamisen.

Työelämän pirstaleiset tietovarannot on koottava yhteen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Digitalisaatio tarjoaa tähän uudenlaisia mahdollisuuksia. Tietoa voidaan koota aikaisempaa tarkemmin, laajemmin ja nopeammin. Syvemmät analyysit ja työelämän kannalta tärkeä ennakointi voidaan toteuttaa uudella tavalla.

– Kutsumme kaikki työelämän toimijat mukaan yhteiseen savottaan, sanoo Koivula.

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

Sote-uudistuksessa olemme nostaneet esille työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyön tärkeyden. Teemme tulevissa maakunnissa aktiivista työtä yhteistyömallien sopimiseksi.

Olemme tuoneet esille myös henkilöstön näkökulmaa. Epävarmuus rassaa sote-henkilöstöä parhaillaan. Kun päätökset on tehty ja selviää, miten uudistus vaikuttaa itse kunkin työhön, epävarmuuden tuoma ahdistuskin vähenee.

LIIKETOIMINTA KEHITTYI SUOTUISASTI

Yli puolet rahoituksestamme tulee valtion budjetin ulkopuolelta omasta liiketoiminnastamme ja hankkimastamme tutkimusrahoituksesta.

– Teimme vahvan taloudellisen tuloksen, jonka aiomme investoida takaisin Työterveyslaitoksen uudistamisen varmistamiseen, kertoo Koivula.

SUOMI 100 V

Tietysti osallistuimme myös 100-vuotiaan Suomen juhlistamiseen muun muassa palkkaamalla 100 kesätyöntekijää ja järjestämällä Avoimet ovet -tapahtuman. Juhlavuoden kampanjoihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Tänä vuonna jatkamme #ttlkesätyö -teemalla ja palkkaamme 101 kesätyöntekijää!

Avainlukuihimme, tutkimustuloksiin ja asiakkaidemme näkemyksiin voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksemme sivuilla ”Työterveyslaitoksen vuosi 2017”