Työ vie ihmisen elämästä merkittävän osuuden. Miten voisimme pitää huolta, että jaksamme tehdä töitä ainakin 40 vuotta? Promo@Work-hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että kaikilla suomalaisilla työpaikoilla olisi terveyttä edistävät rakenteet ja prosessit.

Keskustelemme Promo@Work -hankkeen ympärillä.

Keskustelijat: Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen
Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
Arjen ääni: työhyvinvointikonsultti Taina Liukkonen, HUS
Toimittajana Vilja Rydman

Workcast – Matkalla töihin! on Työterveyslaitoksen ja Strategisen tutkimuksen kahden ohjelman, Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, yhteinen podcast-sarja. Sarjassa keskustellaan 2019 päättyvien hankkeiden tutkimustuloksista tutkijoiden ja päättäjien kesken.