Yksi tulevaisuudessa lisääntyvä työn tekemisen ja teettämisen tapa on digitaalisilta alustoilta tarjottava työ. Tätä kutsutaan keikkatyöksi, alustatyöksi ja se koskee sekä matalaa koulutustasoa että korkeaa koulutustasoa vaativia tehtäviä. Swipe, Fiksu työ alustatalouden aikakaudella tutkimushanke on tutkinut ilmiötä työn tekijöiden näkökulmasta.

Keskustelemme Swipe – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -hankkeen tutkimustuloksista.

Keskustelijat:
Tutkija, Laura Seppänen, TTL
Tutkimusjohtaja Petri Rouvinen, ETLA
Dosentti Seppo Poutanen, Turun yliopisto
Toimittajana Vilja Rydman

Arjen ääni:
Marco Torregrossa, freelancereiden ja itsenäisten asiantuntijoiden EU-edunvalvoja (engl.)

Workcast – Matkalla töihin! on Työterveyslaitoksen ja Strategisen tutkimuksen kahden ohjelman, Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, yhteinen podcast-sarja. Sarjassa keskustellaan 2019 päättyvien hankkeiden tutkimustuloksista tutkijoiden ja päättäjien kesken.