Mitkä asiat vaikuttavat pitkäaikaistyöttömien elämänlaatuun ja millä keinoin työhönpaluuta voisi edistää? Miten te-toimiston ja professorin näkemykset eroavat toisistaan?

Keskustelemme Promeq-hankkeen ympärillä.

Keskustelijat:
Johtaja Tuula Säynätmäki, Keskisuomen te-toimisto
Sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto
Arjen ääni: pitkäaikaistyötön Merja, kuntouttavassa työtoiminnassa
Toimittajana Vilja Rydman.

Workcast – Matkalla töihin! on Työterveyslaitoksen ja Strategisen tutkimuksen kahden ohjelman, Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, yhteinen podcast-sarja. Sarjassa keskustellaan 2019 päättyvien hankkeiden tutkimustuloksista tutkijoiden ja päättäjien kesken.