21.5.2018

Tiedote 22/2018

– Palo- ja pelastusalalla lähtökohdat työntekijöiden työssä jaksamiselle ovat hyvät, sanoo Kroppa ja nuppi kuntoon -hankkeen projektipäällikkö, vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitokselta.

– Työkyvyn edistäminen lähtee liikkeelle jokaisen oman asenteen muutoksesta ja omien tietojen ja taitojen lisääntymisestä. Muutosta edistää työnantajan kannustus ja saatu tuki esimerkiksi työterveyshuollosta.

Kroppa ja nuppi kuntoon –hanke on haastatellut palo- ja pelastusalan toimijoita ja koonnut hyviä käytäntöjä asemilta halki Suomen. Ne ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi. Toisilta oppiminen edistää yhteistyötä ja vähentää virheitä.

– Alalla on herätty laitosten välisen yhteistyön ja toisilta oppimisen hyötyihin verrattuna siihen, että jokainen laitos kehittää itse omat toimintamallinsa alusta lähtien, Lusa korostaa.

Varhaisen tuen merkitys korostuu työkyvyn edistämisessä

Varhaisen tuen hyvä käytäntö on hyödyllinen sekä työnantajalle, työntekijälle että koko yhteiskunnalle. Sen tavoitteena on tukea työkykyä niin, että jokainen työntekijä pääsee terveenä ansaitulle eläkkeelle.

– Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa lähiesimies, aseman palomestari, saa sairauspoissaoloseurantaraportin kuukausittain. Jos työntekijällä on lyhyen ajan sisällä ollut useampia poissaoloja, niin lähiesimies ottaa asian viipymättä puheeksi selvittääkseen onko poissaolojen taustalla jotain, jossa työpaikka voisi tukea. Työvuorossa oleva paloesimies eli työnjohdollinen esimies on varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa tärkeässä asemassa kohdatessaan työntekijät joka työvuorossa. Yhteydenotot tulevat myös muilta työntekijöiltä, työntekijältä itseltään ja fyysisen toimintakyvyn osalta testaajilta, vanhempi tutkija Anne Punakallio Työterveyslaitokselta kuvaa.

Ammattipelastajat hyötyvät liikuntakoulutuksesta

Jotta erityisesti kuormittavimmat työvaiheet, kuten pelastussukeltaminen, ovat mahdollisia, on työntekijöiden fyysisestä kunnosta pidettävä huolta tavoitteellisesti esimerkiksi liikuntakoulutuksen avulla. Hyvien käytäntöjen joukosta löytyvätkin Oulu-Koillismaan ja Helsingin pelastuslaitosten liikuntakoulutukseen liittyvät käytännöt.

– Tutkimusten mukaan pelastajien lihaskunto on pääasiassa hyvä. Kehonhallinnan osa-alueista liikkuvuuden, koordinaation ja tasapainon harjoittaminen jäävät usein perinteistä lihaskuntoharjoittelua vähemmälle. Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta löytyneessä hyvässä käytännössä jokaisella pelastusalueen henkilökuntaan kuuluvalla on mahdollisuus käydä liikunnanohjaajan ohjamalla kehonhuoltotunnilla. Helsingin pelastuslaitoksessa jokaisessa työvuorossa palomiehistä on koulutettu liikuntavastaavia, jotka vetävät liikuntaharjoittelun vuoroissa. Säännöllinen kehonhuolto auttaa ylläpitämään fyysistä toimintakykyä läpi koko työuran, Punakallio kertoo.

Työterveyslaitoksen Kroppa ja nuppi kuntoon -kehittämisprojektiin osallistui palo- ja pelastuslaitoksia halki Suomen. Hyvät käytännöt on koottu projektiin osallistuneilta laitoksilta. Projekti toteutetaan vuosina 2015-2018 osana sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoittamaa TyhyverkostoX-hankekokonaisuutta.

Lisätietoja

vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos, puh. 030 474 8652, sirpa.lusa[at]ttl.fi

vanhempi tutkija Anne Punakallio, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2648, anne.punakallio[at]ttl.fi

vanhempi asiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi

 

Tutustu hyviin käytäntöihin: https://www.ttl.fi/hyvat-kaytannot-palo-ja-pelastustoimen-tyohon/

Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon! -sivusto: https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/

Tutustu ja tule mukaan Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston toimintaan: www.ttl.fi/tyhyverkosto

 

Työpaikkojen parhaax
Tyhyverkoston valtakunnallisessa verkostopäivässä 21.8.2018 puhutaan tulevaisuuden työstä, jaetaan hyviä kokemuksia ja hahmotellaan yhä parempaa suomalaista työelämää. Kokoonnumme ympäri Suomen – tule mukaan! https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyopaikkojen-tyohyvinvointiverkosto/tyopaikkojen-parhaax/

 

Twitter: #tyhyverkosto #kroppajanuppi