Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Työikäisiä on suomalaisista 62 prosenttia. Miten maakunta- ja sote-uudistuksessa on huomioitu työ- ja toimintakyvyn edistäminen?

Toteutimme maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanovaiheen tueksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman selvityksen, jossa tarkastelimme työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistämistä strategisen- ja tiedolla johtamisen, järjestämisen sekä yhteistyön näkökulmasta. Tiedot koottiin kaikista maakunnista loka-joulukuun 2018 aikana.

Työ- ja toimintakyky kasvun tekijänä maakunnassa -selvityksen perusteella työikäiset ja heidän työ- ja toimintakykynsä tulisi nykyistä paremmin huomioida sote-uudistukseen liittyvässä maakuntien valmistelutyössä. Maakuntien tulisi kehittää toimintatapojaan siten, että asiakkaiden palvelutarpeet tunnistetaan ja arvioidaan ajoissa. Työterveyshuollon työkykyosaaminen tulisi saada kokonaisvaltaisesti käyttöön ja palveluintegraatiota vahvistaa.

Tutustu selvitysraporttiin: