9.5.2018

Tiedote 21/2018

Yli kolme päivää kestäneet sairauspoissaolot kunnissa vuosina 2000-2017, kaavio

Yli kolme päivää kestäneet sairauspoissaolot kunnissa vuosina 2000-2017, lähde: Kunta10-tutkimus, Työterveyslaitos

Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää kuntatyöntekijää kohti. Kunta-alalla sairauspoissaolojen kokonaismäärä on pysynyt samana, mutta lyhyitä sairauspoissaoloja on entistä enemmän ja pitempiä vähän vähemmän. Vuonna 2013 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 1,9 kertaa poissa töistä lyhyen, 1-3 päivää kestävän, sairauspoissaolon takia. Vuonna 2017 lyhyiden kertojen määrä oli noussut km. 2,1 kertaan/työntekijä. Samaan aikaan pitemmät, yli kolme päivää kestävät, sairauspoissaolokerrat ovat hitaasti vähentyneet. Viime vuonna yli kolme päivää kestäviä poissaoloja oli keskimäärin 0,8 kertaa/ kuntatyöntekijä.

– Sairauspoissaolojen luonne on muuttunut: lyhyitä on entistä useammin ja pitkiä vähän vähemmän. Pitkien, yli kolme päivää kestävien, sairauspoissaolojen väheneminen näkyy kaikissa ikäryhmissä, kertoo johtava asiantuntija Tuula Oksanen Työterveyslaitokselta.

– Tutkimusten mukaan pitkät poissaolot ennustavat heikentymistä tulevassa terveydessä ja työkyvyssä. Siksi niiden vähentyminen on merkittävää, korostaa Tuula Oksanen.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairauspoissaolot vähentyneet selvästi

Kunnissa on tehty systemaattista ja pitkäjänteistä työtä pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla pitkät ja pitkittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Vuonna 2017 sairauspoissaolot olivat 4,9 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 5,4 prosenttia. Laskua tapahtui kaikissa palveluissa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelee noin 15 000 työntekijää.

– Meillä työkykyjohtamisen parantuminen on ollut yksi johtamisemme uudistumisen tavoitteista. Olemme laatineet olemassa olevien materiaalien lisäksi uusia malleja ja kouluttaneet esimiehiä varhaisen tuen mallien käyttöön vuodesta 2016 lähtien, kertoo työhyvinvointiasiantuntija Anne Heikkilä.

– Sairauspoissaolojen vähentämisessä systemaattisuus ja toisto ovat olleet olennaisia. Olenkin verrannut meitä satama-altaassa olevaan Ruotsinlaivaan, joka kääntyy hitaasti, mutta kun kurssi löytyy, etenee vakaasti. Ratkaisevaa on ollut myös tiivistynyt yhteistyömme kaupungin työterveyshuollon, Työterveys Helsingin kanssa, Heikkilä kertoo.

Työterveys Helsingin uudet toimintatavat hyödyllisiä

Työterveys Helsingissä otettiin vuonna 2015 käyttöön suositukset sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arviointiin tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Tämän ohella on kehitetty työfysioterapeuttien suoravastaanottopalvelu sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut työssä selviytymistä haittaavien esim. masennus- ja uupumusoireiden hoitoon.

– Olemme panostaneet vaikuttaviin palveluihin ja resurssien järkevään käyttöön. Ohjaamme asiakkaan esimerkiksi työfysioterapeutin suoravastaanotolle lääkärikäynnin sijaan, jos suoravastaanotosta on hänelle enemmän hyötyä. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä, kertoo toimitusjohtaja Tiina Pohjonen Työterveys Helsingistä.

– Sovitamme yhteen työtä ja terveyttä, mikä on työterveyshuollon ydin ja erityisosaaminen myös sote-uudistuksen jälkeen. Joka tilanteessa mietitään sitä, millä keinoilla työn tekeminen onnistuisi ja työntekijät pärjäisivät työssään, toteaa Pohjonen.

Lisätietoja:
Tuula Oksanen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos. Puh. 043-8201032, tuula.oksanen@ttl.fi
Anne Heikkilä, työhyvinvointiasiantuntija, Helsinki. Puh. 050-4025733, anne4.heikkilä@hel.fi
Tiina Pohjonen, toimitusjohtaja, Työterveys Helsinki. Puh. 050-571 2668, tiina.pohjonen@hel.fi

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus. Tutkimukseen osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan työnantajien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla suhteuttaen toteutuneet sairauspoissaolopäivät tehtyihin henkilötyövuosiin.

Liitteenä: Sairauspoissaolot lyhyet ja pitkät kerrat ikäryhmittäin 2000-2017,  Kunta10-tutkimus, Työterveyslaitos