Yrittäjä, haluatko luoda yritykseesi hyvinvoivan ja innostuneen työyhteisön? Mainiota! Muista, että toimiva vuorovaikutus on hyvän johtamisen lähtökohta.

Opettele luomaan luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiriä ja tukemaan yhteistyötä. Kun lisäksi kannustat jokaista ja osallistat kaikkia pulmien ratkomiseen ja yrityksen kehittämiseen, on väki aikaansaavaa ja idearikasta.

Yrityksesi johtajana sinun tulee olla enemmän kuin työkaveri. Kehitä itseäsi johtajana ja ole joustava muuttuvissa tilanteissa. Hanki myös taitoja tarttua hankaliin tilanteisiin ja selvittää konfliktit.

Tällä sivulla voit tutustua hyvän johtamisen eri teemoihin.

Tee Menestyvä ja hyvinvoiva mikroyritys -pikatesti

Lue uusi blogikirjoitus: Oppivan pienyrityksen askelmerkit

Tue toimivaa vuorovaikutusta yrityksessäsi

Ihmisten välinen vuorovaikutus joko vahvistaa tai kaataa minkä tahansa työyhteisön. Toimiva vuorovaikutus on selviä pelisääntöjä, vastuunkantoa ja luottamusta. Luottamus syntyy keskustelemalla ja tutustumalla. Yhteinen keskustelu työstä ja työn sujumisesta auttaa kaikkia tekemään työnsä hyvin ja ymmärtämään toisten työn haasteita.

Vuorovaikutusta voi lähteä kehittämään tarkastelemalla ja työstämällä yhdessä kielteistä, epäasiallista tai häiritsevää käyttäytymistä. Vaikka epäasiallinen kohtelu ei olisi työyhteisössä ongelma, myönteistä ja vastuullista käyttäytymistä kannattaa kehittää.

Myönteinen vuorovaikutus, kuten toisten auttaminen, tervehtiminen ja myönteisen palautteen antaminen, tukee työyhteisön ilmapiiriä. Lue lisää vastuullisesta työkäyttäytymisestä:

Saa porukka innostumaan ja osallistumaan

Haluat varmasti, että yrityksessäsi on hymyileviä ihmisiä ja hyvä me-henki. Muista hyödyntää kaikkien osaamista ja ideoita. Henkilöstön osallistaminen työskentelyn suunnitteluun ja kehittämiseen on yksi hyvä keino osoittaa arvostusta heidän ammattitaitoaan kohtaan.

Kukaan ei enää tiedä eikä osaa tehdä yksin ihan kaikkea. Työntekijät ovat usein parhaita asiantuntijoita sen suhteen, miten työ kannattaisi tehdä, ja heillä on ideoita, kuinka asiat voisi tehdä entistä paremmin. Henkilöstön tietotaito on myös loistava keino ennakoida muutoksia, torjua uhkia ja tarttua tilaisuuksiin.

Kannustava ilmapiiri ruokkii myös loistavaa tulosta.

Jousta ja kokeile rohkeasti uutta

Tapa suhtautua virheisiin kertoo yrityksesi tavasta toimia. Työssä ratkotaan pulmatilanteita päivittäin. Joskus pulmat olisi voinut välttää, mutta niiden ratkominen yhdessä voi luoda jotain uutta. Myös rohkeus kokeilla, tehdä toisin kuin aina ennen, on tärkeää uudistumisen kannalta.

Organisaation uudistumiskyky perustuu toisia arvostavaan työyhteisöön, jatkuvan oppimisen kulttuuriin, toimiviin verkostoihin ja hyvään johtamiseen.

Kitke konfliktit ajoissa

Kaikissa työyhteisöissä esiintyy ajoittain erimielisyyksiä ja yhteistyöongelmia. Kiusaaminen ja vastuuton työkäyttäytyminen on kuitenkin eri asia. Ne ovat uhka hyvinvoinnille ja voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Tunnistatko sinä kiusaamisen ja osaatko puuttua siihen?

Vuorovaikutuksen kehittämiseen löydät keinoja aiemmin mainitusta Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirjasta. Jos kohtaat yrityksessäsi työpaikkakiusaamista, esimiehenä velvollisuutesi on puuttua siihen. Tutustu aiheeseen:

Johda itseäsi

Yrittäjänä sinun on satsattava myös itsesi johtamiseen ja omaan hyvinvointiisi. Tutustu yrittäjän työhyvinvointiin ja huolehdi omasta työkyvystäsi.

Lisäksi: Lue Ajanhallinnan pikaopas esimiehille niin opit ratkomaan työyhteisösi ajanhallinnan haasteita.

Hanki koulutusta, opi muilta

Hyväksi esimieheksi ja johtajaksi kehitytään ja kasvetaan pikku hiljaa. Työterveyslaitos järjestää runsaasti koulutusta esimiehille ja johtajille. Tutustu tarjontaan! Lisäksi kannattaa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa, niin saat vertaistukea myös johtamisen teemoissa.

Miten muut ovat ratkaisseet henkilöstön hyvinvointiin, työtapoihin, tuottavuuteen, turvallisuuteen, työviihtyvyyteen liittyviä haasteita? Voisivatko muiden hyvät käytännöt toimia meillä? Tutustu Tepsivät teot työelämään -tietopankkiin, joka on toimialasta riippumaton tiedon levityskanava. Se on tarkoitettu kaikille työnantajille, palkansaajille ja yrittäjille. Poimi esimerkeistä ideoita työpaikallesi ja jätä vaihdossa omasi!

Oletko vasta rekrytoimassa ensimmäistä työntekijääsi?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel. Mieti tarpeesi, tunne velvoitteesi, tutustu palkkaukseen ja muihin maksuihin, paneudu  työterveyshuollon järjestämiseen, huolehdi työsuojelusta ja valitse työntekijäsi huolellisesti.

Kun työsopimus on solmittu, perehdytä hyvin ja uskalla jakaa vastuuta. Työterveyslaitoksen sivuilta löydät ohjeita hyvään perehdytykseen ja perehdyttäjän TOP 10 -muistilistan.

Muualla verkossa: