Yrittäjä, olethan verkostoitunut? Vertaistuki ja mahdollisuus keskustella toisten kanssa ovat tärkeitä voimavaran lähteitä. Muilta saat ideoita, kuinka huolehtia omasta jaksamisesta, innostaa henkilöstöä tai kehittää omaa toimintaa. Usein vain toinen yrittäjä voi ymmärtää niitä haasteita, joita arjessa kohtaat.

Vertaistuen lisäksi verkostoilla on merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Yhden selkeän verkoston muodostavat ne yrittäjät ja toimijat, joiden kanssa työskentelet.

Erilaiset verkostot voivat auttaa myös liiketoimintasi kehittämisessä ja laajentamisessa.

Mistä verkostoja löytää?

Verkostoja on kaikkialla. Muiden yrittäjien lisäksi voit löytää verkostoja esimerkiksi erilaisista järjestöistä, saman alan toimijoista, asiakkaiden kautta, sosiaalisesta mediasta, jopa vapaa-ajan harrastusten kautta ja niin edelleen.

  • Nolla tapaturmaa -foorumi on Työterveyslaitoksen koordinoima maksullinen verkosto, johon liitytään yrityksenä.
  • Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto eli Tyhyverkosto on maksuton ja kaikille avoin verkosto, jota Työterveyslaitos on ollut mukana kehittämässä. Siinä on mukana työhyvinvoinnista kiinnostuneita henkilöjäseniä.

Erilaisissa yrittäjien koulutuksissa on helppo verkostoitua. Tutustu Työterveyslaitoksen koulutuskalenteriin!

Verkostoitumista voi opetella

Verkostoituminen vaatii aikaa ja panostusta, joten se saattaa tuntua haastavalta. Varsinkin, jos olet tuore yrittäjä. Mutta verkostoitumista voi oppia!

Verkostojen toiminta perustuu yhteisiin tavoitteisiin, luottamukseen, sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen. Pääset verkostoitumisen alkuun määrittelemällä ensin itsellesi mm. oman yrityksesi toimintaa ja toimintaympäristöä sekä omia tavoitteitasi verkostoitumisessa.

Ole kiinnostunut muista ja opettele hyväksi kuuntelijaksi. Tämä pätee myös sosiaalisen median verkostoissa, sillä jatkuva omien asioiden korostaminen estää vastavuoroista verkostoitumista.

Kerro ystävillesi ja tuttavillesi verkostoitumistarpeistasi, ole aktiivinen, hyödynnä myös mahdolliset aiemman urasi verkostot ja “toisen käden” verkostot.

Varaa aikaa verkostoitumiseen mutta muista myös oma hyvinvointisi. Joskus voi olla parempi ylläpitää muutamaa hyvää yhteistyösuhdetta sen sijaan että pyrkisi kasvattamaan laajan mutta löyhän verkoston.

Yhteisöllisyyttä jakamalla työtilat

Jos olet yksinyrittäjä tai mikroyrittäjä, oletko miettinyt yhteisöllistä työtilaa? Ihmiset ovat aina työskennelleet yhdessä. Yksinyrittäjällä ei ole ”työyhteisöä”, mutta yhteisölliset tilat voivat sekä mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen että luoda uusia kumppanuuksia.

Yhteisöllisissä työtiloissa työskentelevät kertovat saavansa tehokkuutta työn tekemiseen, vuorovaikutusta ja työkavereita, verkostoja ja synergiaetuja, yhteistyökumppaneita, toimiston resurssit, omaehtoiset raamit ja rajat työlle sekä ripauksen urbaania cooliutta. Kun vierailee tällaisessa työtilassa, voi nopeasti aistia mukavan työvireen ja sitoutuneita ihmisiä.

Lue myös Työpiste-lehden juttu Yksin työskentelevien työyhteisöistä – mukana myös hyvän työtilan huoneentaulu.

Verkosta löydät lisää tukea esim.