18.12.2017

Työterveyshuollosta on monia hyötyjä. Hyvinvoiva yrittäjä ja henkilöstö pärjäävät ja viihtyvät työssään. Hyvä työkyky ja työtyytyväisyys näkyvät työn laadussa ja
tehokkuudessa. Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun sairauslomat lyhenevät tai niiltä vältytään kokonaan ja kun paluuta sairauslomalta työhön tuetaan aktiivisesti.

Hyvinvoivan yrityksen maine houkuttelee hyviä työntekijöitä ja asiakkaita. Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä työturvallisuudesta ja järjestämään heille työterveyshuollon palvelut.

Tämä opas tarjoaa yrittäjille perustietoa sekä työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä että työturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Opas on tarjolla neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi.

PDF-muodossa olevat oppaat ovat ladattavissa ja tulostettavissa alla olevien linkkien kautta.

Suomi:  Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus

Englanti:  Entrepreneur’s occupational health care and occupational safety

Venäjä:  ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Viro:  Et te võtja tööterv ishoid ja tööhutus